Czy nabywając udziały od wspólnika, który wniósł do spółki dopłaty, podatnik przejmuje także prawo do zwrotu tych dopłat oraz do zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu takiego zwrotu?
Akademia podatkowa 1877
Prawo do zwrotu dopłat jest prawem majątkowym, ściśle związanym z posiadaniem udziałów. To oznacza, że w razie zbycia udziałów przez wspólnika, który wniósł dopłaty, prawo do zwrotu dopłat przechodzi na nabywcę udziałów. Przysługuje ono bez względu na to, w czyich rękach są udziały, z którymi skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat.