Gmina nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o VAT naliczony od samochodu pożarniczego, który jest wykorzystywany do czynności nieopodatkowanych – potwierdził dyrektor łódzkiej izby skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła gmina, która jest czynnym podatnikiem VAT ze względu na wynajem lokali i sprzedaż nieruchomości. Stara się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na zakup samochodu pożarniczego. Pojazd zostanie nieodpłatnie oddany w użytkowanie ochotniczej straży pożarnej na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Reklama
Jednostka chciała się upewnić, że nie będzie miała prawa do odliczenia VAT. Jej zdaniem przemawia za tym to, że samochód będzie wykorzystywany jedynie do świadczenia nieodpłatnych usług na rzecz mieszkańców.
Zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami, dla realizacji których zostały one powołane. Wyjątkiem są czynności wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. Aby przysługiwało prawo do odliczenia VAT określone w art. 86 ust. 1 ustawy, nabywane towary muszą być wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
Etap legislacyjny
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 1 października 2015 r. nr IPTPP3/4512-363/15-4/MJ