Dodał, że o stosowne zmiany powinien wystąpić samorząd zawodowy doradców podatkowych i dopiero wtedy resort mógłby podjąć merytoryczną dyskusję.

Wiceminister odpowiedział w ten sposób na interpelację nr 34638 posłanki Małgorzaty Niemczyk (PO).

Posłanka zwróciła w niej uwagę, że w tej samej sprawie wysłała już 26 sierpnia 2015 r. pismo do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. On zaś odpowiedział, że do wydania zarządzenia, które określiłoby strój urzędowy dla doradców podatkowych nie upoważnia go żaden przepis prawa. Prezes NSA zwrócił uwagę, że zarządzenia mają charakter wewnętrzny i nie mogą dotyczyć innych podmiotów np. doradców podatkowych. Ponadto innym zawodom prawniczym, które reprezentują klientów w strojach urzędowych (np. adwokatom) pozwalają na to przepisy dotyczących ich ustaw – przypomniał. Takiego zapisu nie ma jednak w ustawie o doradztwie podatkowym i jak wynika z odpowiedzi wiceministra Cichonia w najbliższym czasie nie ulegnie to zmianie.