Dziś dużych podatników obsługuje 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które funkcjonują we wszystkich miastach wojewódzkich. Od przyszłego roku jeden z nich – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy (PMUS) w Warszawie – będzie miał zasięg krajowy. Ma obsługiwać podatkowe grupy kapitałowe (PGK), banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz wszystkich bez wyjątku podatników osiągających co najmniej 50 mln euro przychodów rocznie.
Pozostałym 19 wyspecjalizowanym urzędom będą podlegać banki spółdzielcze, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych, a także podatnicy o przychodach co najmniej 3 mln euro rocznie. Ich właściwość będzie określać załącznik do nowego rozporządzenia, które jest na etapie konsultacji.