Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekty nowych formularzy PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz załączników do nich: PIT/B, PIT/BR, PIT/IP, PIT/M i PIT/SE.

Wcześniej, 13 lipca, resort opublikował projekty nowych formularzy dla podatników stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: PIT-28, PIT-28S i PIT-28/B.

Wszystkie nowe wzory będą miały zastosowanie do rozliczenia dochodów za 2023 r.

Ulga na złe długi

Zmiany są dostosowane m.in. do nowelizacji z 7 października 2022 r. (Dz.U. poz. 2180 ze zm.), która uchyliła od 1 stycznia 2023 r. obowiązek dołączania do zeznania rocznego informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia podatku (stratę), wynikających z transakcji handlowych.

Dotychczas dłużnicy i wierzyciele musieli dołączać w tym celu do rocznego zeznania jeden z następujących załączników: PIT/WZ, PIT/WZR, CIT/WZ lub CIT/WZG.

W związku z uchyleniem tego obowiązku odpowiednie zmiany nastąpią w formularzach: PIT-36 (wersja nr 31), PIT-36S (wersja nr 31), PIT-36L (wersja nr 20), PIT-36LS (wersja nr 20), PIT/IP (wersja nr 5), a także w formularzach dla podatników stosujących ryczałt: PIT-28 (wersja 26), PIT-28S (wersja 26) i PIT-28/B (wersja 20).

Na razie resort nie opublikował nowych wzorów formularzy CIT, które byłyby dostosowane do zmiany polegającej na uchyleniu obowiązku składania załącznika CIT/WZ lub CIT/WZG.

Zmiana podatku

Niezależnie od tego w formularzach zostaną usunięte rubryki, które już nie są aktualne.

Przypomnijmy, że z powodu zamieszania z Polskim Ładem i jego korekt wprowadzonych w trakcie 2022 r., ustawodawca umożliwił przedsiębiorcom zmianę formy opodatkowania po zakończeniu u.br. – z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub liniowego PIT na zasady ogólne. Było to rozwiązanie jednorazowe, dotyczyło tylko 2022 r.

W zeznaniu za 2023 r. nie będzie już można zmienić formy opodatkowania. Dlatego z formularzy PIT-36 i PIT-36S znikną pozycje, które umożliwiały wybór skali podatkowej dla przychodów opodatkowanych ryczałtem lub według liniowej stawki PIT.

Prywatny najem

Natomiast z PIT-36 i załącznika PIT/M (Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców) zostaną usunięte pozycje dotyczące opodatkowania dochodów z prywatnego najmu według skali podatkowej. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2023 r. przychody z tego tytułu są opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Inne zmiany

Zmiana będzie też w załączniku PIT/B (Informacja o wysokości dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej). W przypisie nr 2, który wyjaśnia, jakich przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnik nie wykazuje w załączniku, dodano informację o przychodach zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy PIT. Chodzi o przychody objęte ulgą zero PIT dla powracających z zagranicy, rodzin 4+ i pracujących seniorów.

Z kolei w PIT/BR (Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową) usunięte zostaną pozycje dotyczące kwoty kosztów kwalifikowanych pozostających do odliczenia w latach następnych. Nie oznacza to, że podatnik nie będzie mógł już odliczać ich przez kolejne sześć lat podatkowych, jeżeli nie zdoła odliczyć ich w ramach ulgi B+R w jednym roku. Taka możliwość pozostanie, bo wynika z przepisów podatkowych ustaw. Natomiast w nowym formularzu PIT/BR podatnik będzie wykazywał kwotę niewykorzystanej ulgi za poprzednie sześć lat, którą odliczył w roku, za który składa zeznanie.

Przypomnijmy, że nie trzeba już czekać sześciu lat z odliczeniem kwoty kosztów kwalifikowanych nieodjętej w ramach ulgi B+R. Można to zrobić szybciej, w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników. Pozwala ona pomniejszyć kwotę zaliczek na PIT od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników o niewykorzystaną przez podatnika część ulgi B+R. Podatnicy PIT mogą to zrobić po raz pierwszy w 2023 r.

PIT-37

Przypomnijmy też, że dla celów rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Ministerstwo Finansów przygotowało nowy formularz PIT-37 (wersja 30) oraz załączniki do nich:

  • PIT/O (wersja nr 28), który jest informacją o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, oraz
  • PIT/D (wersja nr 31), który jest informacją o odliczeniu wydatków mieszkaniowych.

Jak zgłaszać uwagi

Konsultacje dotyczące formularzy: PIT-37, PIT/O i PIT/D już się skończyły.

Dziś natomiast (27 lipca) kończą się konsultacje dotyczące wspomnianych formularzy dla ryczałtowców.

Z kolei konsultacje w sprawie formularzy PIT-36, PIT-36S,PIT-36L, PIT-36LS i załączników do nich potrwają do 8 sierpnia br. Uwagi można przesyłać na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl. ©℗