Z powodu centralizacji obsługi finansowo-księgowej organów celnych od 1 października 2015 r. większość wpłat należności, jako tzw. wpłaty scentralizowane, będzie dokonywana wyłącznie na dwa centralne rachunki.
Będą to rachunki bankowe Izby Celnej w Krakowie, tzn.:
- wpłaty z symbolami SADN, SADNW, VATIMP i POZDOCH – na rachunek nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000,
- wpłaty oznaczone SADAKC i SADAKCW – na nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000.
Pozostałe wpłaty, jako tzw. niescentralizowane, będą dokonywane, jak dotychczas, na rachunki bankowe wszystkich izb celnych zgodnie z ich właściwością miejscową z zastosowaniem właściwych symboli formularzy i płatności.
Wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego nie ulegnie zmianie. Pod względem graficznym formularze te różnią się jedynie nadrukiem na tle formularza, który na formularzu podatkowym występuje jako „PODATKI”, a na formularzu celnym jako „CŁO”.
Wzór formularza przelewu standardowego będzie można stosować w ramach bankowości elektronicznej, z tym że w celu odróżnienia wpłat dokonywanych od 1 października od wpłat wcześniejszych niektóre rodzaje formularzy i płatności, opisane w polu 12, zostały oznaczone nowymi symbolami.