15 sierpnia 2015 r. zmieniły się przepisy postępowania przed sądami administracyjnymi. Mają one bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki podatników, którzy będą chcieli m.in. skarżyć interpretacje Ministra Finansów, decyzje fiskusa oraz inne działania organów podatkowych, w tym również ich bezczynność.

Zmiany procedur mają na celu dostosowanie procesu sądowego do potrzeb podatników. Dzięki nowym procedurom zyskają szansę na pełniejszą możliwość dochodzenia swoich praw przy starciach z fiskusem. Celem uchwalenia ustawy nowelizującej było w głównej mierze również uproszczenie postępowania oraz zwiększenie jego efektywności i sprawności. Przed nowelizacją na rozprawy przed sądami wojewódzkimi oczekiwało się nawet półtora roku, natomiast średni czas wejścia sprawy na wokandę przed NSA to prawie dwa lata. Co więcej, wskutek działania fiskusa niektóre sprawy nawet po wydanych wyrokach wracały do ponownego rozpoznania, wydłużając uzyskanie rozstrzygnięcia w sprawie nawet do kilku lat.
Łatwiej o skargę na bezczynność organu podatkowego.

Prawodawca w ramach nowelizacji wprowadził zmiany, które mogą zwiększyć zakres wykorzystywania i skuteczność skarg na bezczynność organu czy na prowadzenie postępowania w sposób przewlekły. Już sama groźba zasądzenia zadośćuczynienia na rzecz podatnika może z jednej strony „zachęcić” organy do działania, z drugiej – zmotywować podatnika do podjęcia próby złożenia skargi do sądu.