Natomiast od 15 listopada br. będzie można założyć konto na Portalu Podatkowym i załatwiać sprawy z zakresu podatków: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej. Użytkownik posiadający dostęp do konta na portalu będzie mógł w tym zakresie wysyłać drogą elektroniczną wszelką korespondencję do administracji podatkowej i odbierać pisma z urzędu skarbowego. Będzie też miał dostęp do informacji o stanie swoich spraw i rozliczeń z urzędem.