Od dziś dzwoniąc do Krajowej Informacji Podatkowej, można też pytać o cło. Zarówno informacje podatkowe, jak i celne są dostępne pod dotychczasowymi numerami KIP: (z tel. stacjonarnych) 801 055 055, (komórkowych) 22 330 03 30, (z zagranicy) +48 22 330 03 30 od poniedziałku do piątku. O podatki można pytać od 7.00 do 18.00, a o sprawy cele od 8.00 do 16.00.

Natomiast od 15 listopada br. będzie można założyć konto na Portalu Podatkowym i załatwiać sprawy z zakresu podatków: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej. Użytkownik posiadający dostęp do konta na portalu będzie mógł w tym zakresie wysyłać drogą elektroniczną wszelką korespondencję do administracji podatkowej i odbierać pisma z urzędu skarbowego. Będzie też miał dostęp do informacji o stanie swoich spraw i rozliczeń z urzędem.