Zwrócił uwagę, że taki zakaz wynika wprost z ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez niektóre osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930). Z objaśnień do tabeli zawartej w załączniku nr 3 do ustawy wynika, że lekarze, aby móc rozliczać się w formie karty podatkowej, mogą zatrudniać tylko jedną fachową pomoc.
Innego zdania był stomatolog, który zawarł umowę cywilnoprawną ze specjalistą anestezjologiem. Dodatkowo zamierzał zatrudniać innych lekarzy. Uważał, że nie straci z tego powodu prawa do karty podatkowej, bo – jak twierdził – w ustawie brak jest ograniczenia dotyczącego liczby zatrudnianych pracowników.
Był w błędzie. Dyrektor katowickiej izby wyjaśnił, że stomatolog utraci prawo do karty podatkowej z chwilą, gdy zatrudni więcej niż jedną pomoc fachową. Podkreślił, że zarówno stomatolog, jak i anestezjolog, wykonując wolny zawód, świadczą usługi w tym samym zakresie w rozumieniu ustawy, tj. w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 13 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-223/15/WRz