Pytanie zadała spółka produkująca pellety i brykiet ze słomy zbożowej. Sprzedawała je do elektrociepłowni, a ta wykorzystywała je w celach opałowych. Spółka uważała, że ma prawo do stawki 8 proc. VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi to potwierdził. Wskazał, że wynika to z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy, gdzie mowa jest o sprzedaży roślin innych niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego.
Tym samym organ potwierdził korzystną linię interpretacyjną w tej sprawie. Dwa lata temu w interpretacji z 5 marca 2013 r. (nr IPTPP1/443-89/13-2/IG) dyrektor łódzkiej izby przyznał, że pellety i brykiet wytworzone z przetworzonych owoców i warzyw są objęte stawką 8 proc. na podstawie poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy. Z kolei w piśmie z 9 listopada 2012 r. (nr ITPP1/443-1057/12/JJ) dyrektor IS w Bydgoszczy wyjaśnił, że preferencyjne opodatkowanie biomasy powstałej ze sprasowanej słomy wynika z poz. 53 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 12 sierpnia 2015 r., nr IPTPP3/4512-281/15-2/MWj