statystyki

VAT trzeba rozliczyć od pełnej kwoty czynszu

autor: Mariusz Szulc04.08.2015, 07:31; Aktualizacja: 05.10.2015, 09:32
Podatki

W podstawie opodatkowania należy uwzględnić zarówno cenę wyrażoną w gotówce, jak też w innych świadczeniach – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby.źródło: ShutterStock

W podstawie opodatkowania należy uwzględnić zarówno cenę wyrażoną w gotówce, jak też w innych świadczeniach – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby.

Zamierzała wydać na to 2 mln zł. Na taką formę rozliczeń zgodził się także właściciel nieruchomości. W tej sytuacji ZOZ zapytał dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, czy podatek od towarów i usług powinien rozliczyć od kwoty z umowy czy od czynszu liczonego według rynkowych stawek. Zwrócił przy tym uwagę na art. 29a ustawy o VAT, z którego wynika, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, włącznie z dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami mającymi wpływ na cenę. Jednak – jak podkreślił – przepis ten nie powinien go dotyczyć, ponieważ nie jest on właścicielem gruntu. To powiat skorzysta na nakładach i ulepszeniach, jakich zamierza dokonać dzierżawca. Nie mogą więc być one uznane za część czynszu pobieranego przez ZOZ.

Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej. Zwrócił uwagę, że art. 29a ustawy odnosi się do podmiotu, który świadczy usługę, a nie tego, który jest właścicielem gruntu. Innymi słowy, zakład opieki zdrowotnej powinien rozliczyć podatek od takiego czynszu, jaki mu się należy. Nie ma przy tym znaczenia, że zaproponował jego obniżkę z tytułu nakładów i ulepszeń – podsumował dyrektor. 

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 lipca 2015 r., nr IPTPP3/4512-133/15-4/BM.