Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajmie się pakietem nowelizacji ustaw o VAT, który przewiduje m.in. likwidację obowiązku przechowywania papierowych kopii paragonów fiskalnych - zdecydował dziś Sejm.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie trzech projektów nowelizacji ustawy o VAT, przygotowanych przez sejmową komisję "Przyjazne Państwo".

Komisja zaproponowała likwidację obowiązku drukowania na papierze oraz przechowywania kopii paragonów z kas fiskalnych przez podatników dokonujących sprzedaży z zastosowaniem takich kas.

Jeżeli zmiana zostałaby przyjęta, sprzedawca miałby obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej i wydawania oryginału paragonu nabywcy. Nie musiałby jednak drukować ani przechowywać kopii paragonów w formie papierowej ani elektronicznej. Przechowywałby jedynie dane o wysokości obrotu i wysokości podatku w pamięci kasy fiskalnej, z możliwością wydrukowania raportów dobowych i okresowych.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra finansów, podatnicy muszą przechowywać kopie paragonów do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych, czyli przez 5 lat.

Poseł Mirosław Sekuła z PO tłumaczył podczas pierwszego czytania projektu, że kopie paragonów są sporadycznie wykorzystywane przez organy podatkowe jako materiał do analiz w toku kontroli podatkowych i kontroli skarbowych.

Kolejny projekt ma uprościć odliczenie podatku naliczonego bez konieczności składania korekty deklaracji podatkowej

Kolejny z przygotowanych przez komisję projektów ma uprościć odliczenie podatku naliczonego bez konieczności składania korekty deklaracji podatkowej. Chodzi o podatek, który nie został odliczony w miesiącu, w którym powstało prawo do odliczenia lub następnym miesiącu.

Zgodnie z obecnymi przepisami przedsiębiorca, który chce odliczyć taki podatek, musi skorygować wszystkie wcześniej złożone deklaracje VAT. Zdaniem komisji powoduje to niepotrzebne obciążenie przedsiębiorców oraz urzędów skarbowych.

Proponowana przez komisję zmiana ma umożliwić podatnikom odliczanie podatku naliczonego w okresie 12 miesięcy od powstania tego prawa. W krajach UE taki przedłużony termin odliczenia jest standardem.

"Zmiana będzie neutralna dla wpływów z VAT do budżetu, ale w znaczny sposób ułatwi rozliczenia i zmniejszy koszty poboru podatku przez organy podatkowego" - zapewniał Sekuła.

W trzecim projekcie komisja zaproponowała zmniejszenie wymogów formalnych dla zastosowania zerowej stawki w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Zdaniem komisji, obecnie stosowany mechanizm nie tylko stwarza dodatkowe obciążenia administracyjne dla podatników i urzędników, ale jest też niezgodny z prawem wspólnotowym.

Posłowie wszystkich klubów opowiedzieli się za przekazaniem projektów do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Zwrócili jednak uwagę, że inna nowelizacja ustawy o VAT, której podstawą jest projekt rządowy, czeka na głosowanie w Sejmie. Może to spowodować trudności legislacyjne.

"Likwidacja obowiązku przechowywania kopii paragonów fiskalnych utrudni wykrywanie nieprawidłowości"

Wiceminister Finansów Ludwik Kotecki ostrzegł, że likwidacja obowiązku przechowywania kopii paragonów fiskalnych utrudni wykrywanie nieprawidłowości. "Żadne inne dokumenty nie dają takich możliwości kontroli, jak kopie paragonów fiskalnych" - powiedział.

Wiceminister zwrócił uwagę, że komisja chce też uchylić artykuł będący podstawą prawną rozporządzenia MF określającego warunki i techniczne, jakie mają spełniać kasy fiskalne. Zdaniem MF byłoby to niecelowe.

Kotecki zapewnił jednocześnie, że resort zajął się problemem kopii paragonów fiskalnych i próbuje znaleźć rozwiązanie. "Chyba powinniśmy odejść od papierowych kopii" - ocenił. Według niego nie można jednak zaakceptować systemu, w którym podatnicy nie byliby zobowiązani do przechowywania kopii paragonów w ogóle. Zaznaczył, że przyjęcie propozycji komisji wiązałyby się z dużymi skutkami budżetowymi.

Z kolei zmiany dotyczące zerowej stawki podatku VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych mogłyby prowadzić - zdaniem Ministerstwa Finansów - do wyłudzeń podatku.

Resort poparł natomiast propozycję komisji przewidującą wydłużenie okresu do odliczenia VAT. Zwrócił uwagę, że wymaga ona jednak doprecyzowania.

Wiceminister Finansów Ludwik Kotecki ostrzegł, że likwidacja obowiązku przechowywania kopii paragonów fiskalnych utrudni wykrywanie nieprawidłowości. Fot. GP / DGP