Dokument wdraża do polskiego prawa postanowienia trzech unijnych dyrektyw z 2014 i 2015 r. Przewiduje także istotne zmiany w zakresie cen transferowych, ale one w większości wejdą w życie dopiero od 2017 r.
Jeśli Sejm uchwali rządowy projekt, to od 2016 r. trudniej będzie uniknąć podatku u źródła od wypłaty dywidend. Dziś zwolnienie w tym zakresie wynika z art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i odzwierciedla przepisy unijnej dyrektywy o spółkach zależnych i dominujących. Miała ona zapobiegać sytuacjom, w których dochody unijnych przedsiębiorców byłyby podwójnie opodatkowane. W praktyce jednak znaleźli oni sposób, aby w takich sytuacjach w ogóle nie płacić podatku.