Od 2016 r. osoby fizyczne nie unikną daniny od odsetek, a nadużywaniu zwolnienia z podatku u źródła zapobiegnie nowa reguła przeciw obejściu prawa. Wynika to z przyjętego wczoraj przez rząd projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT.

Dokument wdraża do polskiego prawa postanowienia trzech unijnych dyrektyw z 2014 i 2015 r. Przewiduje także istotne zmiany w zakresie cen transferowych, ale one w większości wejdą w życie dopiero od 2017 r.
Jeśli Sejm uchwali rządowy projekt, to od 2016 r. trudniej będzie uniknąć podatku u źródła od wypłaty dywidend. Dziś zwolnienie w tym zakresie wynika z art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i odzwierciedla przepisy unijnej dyrektywy o spółkach zależnych i dominujących. Miała ona zapobiegać sytuacjom, w których dochody unijnych przedsiębiorców byłyby podwójnie opodatkowane. W praktyce jednak znaleźli oni sposób, aby w takich sytuacjach w ogóle nie płacić podatku.
Chcąc temu zapobiec, Rada UE wprowadziła klauzulę, zgodnie z którą preferencje nie będą stosowane, jeżeli transakcja nie odzwierciedlała rzeczywistości gospodarczej, a jej celem było uzyskanie zwolnienia. Taką samą klauzulę chce wprowadzić do polskich przepisów rząd.
Trudniej będzie też uniknąć podatku u źródła od wypłat odsetek poza UE. Dziś co do zasady są one opodatkowane w kraju rezydencji ich odbiorcy, ale unikano daniny, wypłacając odsetki pośrednikom spoza UE. Ci przekazywali je faktycznemu odbiorcy pieniędzy w Unii. Od 2016 r. będzie to niemożliwe, a wypłacający odsetki będzie musiał najpierw zbadać status ich odbiorcy.
Z kolei na zmiany w zakresie cen transferowych muszą się przygotować podmioty, których przychody lub koszty przekroczą 2 mln euro rocznie. Będą one musiały od 2017 r. dokumentować transakcje z podmiotami powiązanymi warte więcej niż 50 tys. euro. Próg będzie rósł wraz z przychodami firmy – jeśli będą one większe niż 100 mln euro, to wyniesie maksymalnie 500 tys. euro.
Spółki funkcjonujące w grupie kapitałowej, których przychody lub koszty przekroczą 20 mln euro, będą musiały od 2017 r. sporządzać „dokument grupowy”.
Natomiast firmy z rocznymi przychodami większymi niż 750 mln euro już w 2016 r. będą raportowały fiskusowi swoje dochody i wysokość podatków płaconych w różnych państwach.
Rząd tłumaczy, że zmiany są konieczne, aby usprawnić kontrolę cen transferowych i ograniczyć zjawisko przenoszenia dochodów do „rajów podatkowych”. Nie dotkną jednak osób fizycznych i mikroprzedsiębiorców.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT – przyjęty przez Radę Ministrów