Przedstawiciele klubów opowiedzieli się dziś w debacie sejmowej za skierowaniem do komisji finansów publicznych projektów nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, zaproponowanych przez rząd, komisję "Przyjazne Państwo" oraz Senat.

Według Mirosława Sekuły (PO) to dobrze, że wszystkie projekty: rządowy, komisyjne i senacki, są rozpatrywane wspólnie. "Pozwoli to na zharmonizowanie rozwiązań i przekazanie ich w formie jednego sprawozdania, co zmniejszy liczbę nowelizacji" - oświadczył poseł.

Jednak - w jego ocenie - niepokojące z legislacyjnego punktu widzenia jest zmienianie ustawami nowelizującymi podstawowych przepisów podatkowych. "W ten sposób tworzymy właściwie dodatkowe akty prawne odnoszące się do podatków. To może powodować zaciemnienie prawa podatkowego i utrudnienie poruszania się po nim" - ocenił.

Proponował, by w przyszłości Sejm zajął się przejrzeniem wszystkich przepisów i zastąpieniem ustaw o PIT i CIT jedną - o podatku dochodowym.

Reklama

"Na poparcie zasługują przygotowane przez rząd zmiany w uldze prorodzinnej"

Krzysztof Popiołek (PiS) poparł przekazanie wszystkich projektów do dalszych prac. Na poparcie zasługują przygotowane przez rząd m.in. zmiany w uldze prorodzinnej - mówił. Kwestionował jednak niektóre rozwiązania proponowane przez rząd, które - jego zdaniem - mogą być niekorzystne np. dla osób samodzielnie wychowujących dzieci czy dla dzieci wiejskich, uzyskujących stypendia, czy to, że z ulgi prorodzinnej nadal nie będą mogły skorzystać osoby utrzymujące się z pracy na roli, uzyskujące zbyt niskie dochody oraz prowadzące działalność gospodarczą.

Reklama

"Dziwi mnie, że PSL nie upomniało się o dzieci rolników" - powiedział Popiołek. Dodał, że w projekcie jest kilka "kwiatków", które są szkodliwe i niebezpieczne. Jego zdaniem skandaliczny jest np. zapis dotyczący obowiązku zapłacenia podatku przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową. Według Popiołka regulacje te są nieprecyzyjne i niemożliwe do wyegzekwowania.

"Skandalem jest, że projekt posłowie otrzymali jeden dzień przed pierwszym czytaniem" - zaznaczył poseł.

Nieprzychylnie mówił o senackim projekcie, który zakłada umożliwienie tym pracodawcom, którzy wypłacają wynagrodzenia regularnie, uwzględnianie tych kosztów w miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy, lub następującym po nim. Według senatorów zmiany zdyscyplinują podatników do regularnego i terminowego wypłacania wynagrodzeń oraz opłacania składek ZUS.

"Nic nie stoi na przeszkodzie, by przedsiębiorcy wypłacali wynagrodzenia w miesiącu, którego dotyczą i płacili składki w tym miesiącu. Te przepisy obecnie są proste i wszyscy (je) stosują, wiedzą, jak jej interpretować. Nie wiem więc, po co to zmieniać" - mówił Popiołek.

Projekty nowelizacji mają zlikwidować nonsensy znajdujące się w ustawach o podatkach dochodowych

Sławomir Kopyciński (Lewica) przypomniał, że projekty nowelizacji przygotowane przez komisję "Przyjazne Państwo" mają zlikwidować nonsensy znajdujące się w ustawach o podatkach dochodowych. Według niego zmiany te są od dawna oczekiwane, wyśmiewał jednak liczbę projektów przedstawianych przez komisję. Według niego drobne zmiany przepisów, rozpisane jak osobne ustawy mają dać wrażenie ciężkiej pracy Sejmu i aktywności rządzącej koalicji. Tak wygląda zapowiadana ofensywa październikowa projektów ustaw - mówił poseł.

Zmiany poparł także Jan Łopata (PSL). Zwrócił uwagę na proponowane przez rząd zwolnienie z podatku odszkodowań otrzymanych w wyniku klęsk żywiołowych oraz nagród za wybitne osiągnięcia, przekazanych na organizacje pożytku publicznego. Łopata pozytywnie ocenił też przywrócenie ulgi mieszkaniowej i zmiany dotyczące ulgi odsetkowe.

Sejm omawia dziś pakiet zmian w ustawach podatkowych. Projekty zakładają m.in. likwidację ulgi meldunkowej, korzystne dla podatników zmiany w uldze odsetkowej, zmiany z zasadach przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, zwolnienia podatkowe w przypadku klęsk żywiołowych.

Zmiany mają pozwolić też na zwolnienie od podatku dochodów z nagród za wybitne osiągnięcia przeznaczone na cele pożytku publicznego, zmiany zasad ulgi prorodzinnej, by korzystali z niej również rodzice zastępczy, nowe zasady dotyczące preferencyjnego rozliczenia podatkowego osób samotnie wychowujących dzieci. Nowelizowane przepisy maja pozwolić na równe traktowanie i niedyskryminację podatników w Unii Europejskiej.

Projekty zaproponowane przez komisję "Przyjazne Państwo" dotyczą m.in. rozliczania kosztów związanych z finansowaniem nabycia udziałów, akcji i innych papierów wartościowych, kosztów wytworzenia budynków i budowli i rozszerzenia katalogu wydatków, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodów przy zmianie rodzaju podejmowanej działalności. Komisja proponuje też odstąpienie od stosowania karnych odsetek za zwłokę, gdy podatnik źle zakwalifikował składniki majątku do środków trwałych.

Do wspólnej debaty włączono też senacki projekt zmian prawa prowadzący do uproszczenia zasad księgowania kosztów uzyskania przychodów przy opłacaniu składek od wynagrodzenia.