Większość rajów podatkowych spełniła, albo jest na dobrej drodze aby spełnić postawione im wymogi – wynika z dokumentu jaki udostępniła Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

OECD kolejny raz odniosła się w ten sposób do wspólnej unijnej listy 30 rajów podatkowych opublikowanej 17 czerwca 2015 r. przez Komisję Europejską pod tym linkiem.

Wcześniej wątpliwości co do jej treści wyraził sekretarz generalny OECD Angel Gurría w liście do Pierre`a Moscovici komisarza UE odpowiedzialnego za kwestie podatkowe

Unijna lista 30 rajów podatkowych jak wyjaśnialiśmy już w DGP to tylko kompilacja danych, które znajdują się na poszczególnych listach państw członkowskich. Aby znaleźć się w tym wykazie dany kraj bądź terytorium zależne powinno znajdować się na 10 listach krajowych. Bruksela oczekuje, że jej wspólna lista zmusi raje podatkowe do zmian w systemie podatkowym i rezygnacji z większości rozwiązań, które są przyczyną nieuczciwej konkurencji.

Natychmiast po opublikowaniu listy przez Brukselę rozpoczęła się krytyka. Równolegle protestować zaczęły poszczególne raje podatkowe jak i OECD. Organizacja przypomniała, że prowadzi działania zmierzające do zwiększenia przejrzystości światowych systemów podatkowych. Dodała, że większość z 30 pozycji na unijnej liście rajów podatkowych została już oceniona pozytywnie przez OECD. Teraz potwierdza to także treść opublikowanego na stronach organizacji zestawienia. Wynika z niego, że tylko 8 pozycji znajdujących się na unijnej liście zasługuje na negatywną ocenę. Dokument znaleźć można pod tym linkiem.