Pytanie zadała kobieta, która kupiła w 2010 r. dachówkę ceramiczną i ułożyła ją na dachu. Cztery lata później zareklamowała towar z uwagi na jego wady. Producent zgodził się z zarzutami i oddał całość pieniędzy. Następnie wystawił informację PIT-8C, uznając, że powinna ona opodatkować zwrot jako przychód z innych źródeł.
Kobieta spytała jednak dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, czy faktycznie odzyskane pieniądze podlegają PIT. Uważała, że nie ma o tym mowy, bo jest to tylko odszkodowanie za poniesioną szkodę. Dachówka ma mniejsze od oczekiwanych walory estetyczne, przez co zmniejsza wartość rynkową nieruchomości – argumentowała.
Zgodził się z tym dyrektor izby. Podkreślił, że pieniądze mogłyby być przychodem, gdyby kobieta uzyskała jakiekolwiek realne korzyści majątkowe. W tym wypadku nie ma o tym mowy. I bez znaczenia jest to, czy kobieta poniosła szkodę w związku z zakupem dachówki.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 11 czerwca 2015 r., nr IBPBII/1/4511-233/15/BJ.