Minister finansów powinien to w końcu zaakceptować – powiedziała sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, uzasadniając wyrok.
Reklama
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który rozważał przekształcenie swojej działalności, prowadzonej indywidualnie, w jednoosobową spółkę z o.o. Spytał więc dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o podatkowe aspekty jej działania.

Reklama
Dyrektor odmówił jednak wydania interpretacji. Stwierdził, że pytanie na przyszłość może zadać osoba, która planuje utworzenie nowej spółki, a nie taka, która planuje przekształcenie. W związku z tym uznał, że podatnik nie ma prawa pytać w nieswoim imieniu. Co więcej, nawet gdyby otrzymał interpretację, to i tak nie dawałaby mu ona ochrony prawnej – stwierdził dyrektor, powołując się na art. 14n ordynacji podatkowej
Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny orzekły na korzyść podatnika. Uznały, że dyrektor izby nie powinien czytać przepisów ordynacji podatkowej w sposób zawężający. Rzeczywiście na gruncie kodeksu spółek handlowych utworzenie i przekształcenie to dwie inne czynności, jednak art. 14n ordynacji podatkowej tego nie rozróżnia – zastrzegł NSA. Sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka podkreśliła, że przy przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z o.o. zostaje utworzony odrębny od indywidualnego przedsiębiorcy byt prawny, który musi zostać wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.
Powołała się także na korzystne dla podatników orzeczenia w podobnych sprawach: sygn. akt 1492/12, 2630/12, 1137/13.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 16 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1188/13, II FSK 1312/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczeni