Chodziło o podatniczkę, której sprawa rozwodowa toczyła się od końca 2011 r. i zakończyła dopiero w listopadzie 2013 r. Wyrok w części dotyczącej władzy rodzicielskiej i kosztów procesu uprawomocnił się dopiero w lutym 2014 r.
Mimo tego podatniczka chciała już za 2013 r. rozliczyć się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Uważała, że ma takie prawo, bo choć orzeczenie uprawomocniło się dopiero w 2014 r., to przez cały 2013 r. dziecko mieszkało z nią i to ona faktycznie sprawowała nad nim opiekę, ponosząc koszty jego utrzymania, wyżywienia, opieki zdrowotnej, przedszkola itp. Wskazywała, że tak jest już od marca 2012 r.