Dopiero prawomocny wyrok o rozwodzie pozwala osobie samotnie wychowującej dziecko korzystniej rozliczyć się z PIT – orzekł WSA w Warszawie.

Chodziło o podatniczkę, której sprawa rozwodowa toczyła się od końca 2011 r. i zakończyła dopiero w listopadzie 2013 r. Wyrok w części dotyczącej władzy rodzicielskiej i kosztów procesu uprawomocnił się dopiero w lutym 2014 r.
Mimo tego podatniczka chciała już za 2013 r. rozliczyć się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Uważała, że ma takie prawo, bo choć orzeczenie uprawomocniło się dopiero w 2014 r., to przez cały 2013 r. dziecko mieszkało z nią i to ona faktycznie sprawowała nad nim opiekę, ponosząc koszty jego utrzymania, wyżywienia, opieki zdrowotnej, przedszkola itp. Wskazywała, że tak jest już od marca 2012 r.
Argumenty te nie przekonały jednak dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja nr IPPB4/415-169/14-4/MS). Stwierdził, że osobami samotnie wychowującymi dziecko są m.in. rodzice, których związek małżeński został rozwiązany poprzez orzeczenie rozwodu. Jednak status osoby rozwiedzionej nabywa się dopiero na skutek prawomocnego orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa. Podatnik, który uzyska w roku podatkowym jedynie nieprawomocne orzeczenie o rozwodzie, nie może być uznany za osobę samotnie wychowującą dziecko – uznał dyrektor izby. Wyjaśnił, że w takiej sytuacji podatniczka może się preferencyjnie rozliczyć dopiero w 2014 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał w mocy tę interpretację. Powołał się na art. 365 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że wiążące są dopiero orzeczenia prawomocne.
Wyrok WSA jest nieprawomocny.
Ważne
Małżeństwo musi być rozwiązane prawomocnym wyrokiem sądu, by ojca lub matkę uznać za osobę samotnie wychowującą dziecko
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 18 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3224/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia