Nie uniknie PIT syn, któremu ojciec, w zamian za zaległe świadczenie alimentacyjne, zaoferuje pożytki z wynajmu kamienicy – wyjaśnił minister finansów.

Tym samym zmienił wcześniejszą interpretację dyrektora IS w Poznaniu, z której wynikało, że nie ma znaczenia forma, w jakiej dłużnik alimentacyjny będzie pokrywał swoje zobowiązanie.
Pytanie zadał podatnik, który wygrał z ojcem w sądzie sprawę o alimenty. Po wielu perypetiach umówił się z nim, że na poczet zaległych i przyszłych należności będzie otrzymywał część czynszu, który ten pobierał od najemców kamienicy.
Uważał, że będzie on zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy o PIT. Zgodził się z nim dyrektor poznańskiej izby (nr ILPB2/415-798/14-2/WS).
Minister zmienił jednak tę interpretację na podstawie art. 14e ordynacji podatkowej. Stwierdził, że czynsz z najmu nie może zastąpić alimentów, ponieważ oba świadczenia płacą inni dłużnicy i mają one inny charakter prawny. Sam fakt zawarcia umowy nie oznacza zmiany charakteru tego świadczenia z czynszu na alimenty – wyjaśnił. Pobieranie pożytków z tytułu czynszu z najmu lokali, za zgodą ich właściciela, będzie równoznaczne z osiąganiem przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy. ©?
Interpretacja ministra finansów z 22 maja 2015 r., nr DD3.8222.2.1.2015.KDJ