Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który kupił do swojej firmy ponad 8 tys. litrów oleju napędowego. Aby zapłacić mniej, bo z preferencyjną stawką akcyzy, złożył oświadczenie, że wykorzysta go na cele opałowe. Nie zdążył jednak tego zrobić, bo po kilku miesiącach zlikwidował kotłownię.
Uważał, że może zmienić swój pierwotny zamiar i wystawić kolejne oświadczenie o przeznaczeniu oleju do dalszej odsprzedaży na cele opałowe. Sądził, że uchroni go to od obowiązku zapłaty sankcyjnej stawki podatku, wynikającej z art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Rozważał także utylizację surowca i był przekonany, że w takiej sytuacji olej w ogóle nie będzie podlegać opodatkowaniu, bo nie zostanie zużyty ani na cele opałowe, ani w jakimkolwiek innym celu.
Nie do końca zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że nie można zmienić oświadczenia, bo ustawa akcyzowa tego nie przewiduje. Mimo tego odsprzedaż na cele opałowe nie będzie skutkować koniecznością zapłaty sankcyjnego podatku, jeżeli zostaną spełnione wymogi ustawy, w tym kupujący złoży wymagane oświadczenie. Nie zmieni się bowiem cel wykorzystania oleju – stwierdził dyrektor izby. Zastrzegł, że w takiej sytuacji przedsiębiorca musi sporządzić i przekazać naczelnikowi urzędu celnego miesięczne zestawienia oświadczeń.
Inaczej – zdaniem organu – sprawa będzie się miała z utylizacją. Skoro olej nie zostanie wykorzystany do celów opałowych, to tym samym nie będzie miała zastosowania preferencyjna stawka akcyzy. Ponadto utylizacja nie będzie związana z utratą przez olej właściwości fizyko-chemicznych uniemożliwiających jego zużycie do celów opałowych. Jeżeli zatem przedsiębiorca przekaże pełnowartościowy olej do utylizacji, będzie musiał zapłacić podatek według stawki sankcyjnej – stwierdził dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 22 kwietnia 2015 r. nr IPTPP3/4513-11/15-3/KK