Podobnie było z PIT-40, PIT-8C i PIT- R. Wynika to nie tylko z chęci, ale i z obowiązku, który od 2015 r. został nałożony na płatników. Zostali oni zobowiązani do składania elektronicznie deklaracji, informacji i rocznego obliczenia podatku za osoby fizyczne (np. za pracowników) – po raz pierwszy w rozliczeniu za 2014 r.
Wyjątek dotyczy podmiotów, które rozliczają nie więcej niż 5 podatników (osób fizycznych) i jednocześnie nie korzystają z usług biur rachunkowych. Mogli oni złożyć formularze za 2014 r. jeszcze w formie papierowej, ale wielu z nich zdecydowało się przesłać je elektronicznie.