Chodziło o spółkę, która spytała dyrektora łódzkiej izby o to, kto powinien podpisywać składane przez nią deklaracje VAT-7 i CIT-8. Uważała, że podpis powinni złożyć dwaj członkowie zarządu.
Dyrektor izby skarbowej odmówił odpowiedzi. Uznał, że pytanie spółki nie dotyczy kwestii podatkowych. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał wydanie interpretacji (sygn. akt II FSK 2524/12).
Uznał, że pytanie było związane z podatkami, bo tylko skuteczne złożenie deklaracji pozwala spółce wywiązać się z obowiązków wobec fiskusa. Zwrócił uwagę na to, że do tej kwestii odnoszą się również rozporządzenia ministra finansów.
Na skutek tego wyroku dyrektor łódzkiej izby wydał interpretację i potwierdził w niej pierwotne stanowisko spółki.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 5 maja 2015 r., nr IPTPB3/4231-7/11-8/15-S/KC.