Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej struktury logiczne DPI-FR i DPI-IS dla operatorów platform, za których pośrednictwem jest prowadzona sprzedaż.

Uwagi do tych struktur można przesyłać do 10 lipca br. na adres: dpi-dac7.konsultacje@mf.gov.pl.

Konsultacje schem są związane z nowymi obowiązkami dla platform, które przewiduje projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i niektórych innych ustaw (nr UC136). Nie trafił on jednak jeszcze do prac w Sejmie. Zmiany wynikają z unijnej dyrektywy 2021/514 (DAC7) i miały zostać wdrożone już w 2022 r. Jednak zarówno Polska, jak i wiele innych państw unijnych nie zdążyły na czas. Pisaliśmy o tym w artykule „Bruksela grozi ponad połowie krajów UE za opieszałość” (DGP nr 25/2023).

Nowe przepisy mają dotyczyć platform internetowych, za których pośrednictwem są oferowane towary i usługi oraz najem nieruchomości i wszelkich środków transportu. Zarejestrowani w Polsce operatorzy takich platform będą zbierać m.in. następujące informacje: dane adresowe i identyfikacyjne użytkowników, ich numery VAT oraz NIP, daty urodzenia (jeśli użytkownik to osoba fizyczna), numery kont, na które wpływa wynagrodzenie użytkownika, kwoty wynagrodzenia, prowizje i podatki pobierane przez platformę oraz dane adresowe i okresy wynajmu (jeżeli usługa dotyczy wynajmu nieruchomości). Pierwsze raporty trzeba będzie przesłać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do końca stycznia 2024 r., i to za cały 2023 r.

Przypomnijmy, że portale nie będą musiały przekazywać danych o sprzedawcach, którzy dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy, a ich łączne wynagrodzenie nie przekroczyło 2 tys. euro rocznie. Raportowane nie będą też informacje o transakcjach dokonywanych przez podmioty rządowe, spółki notowane na giełdzie oraz podmioty z sektora wynajmu nieruchomości, jeżeli dokonają ponad 2 tys. transakcji najmu w danym okresie sprawozdawczym. ©℗