W wyliczeniach uwzględnią rzeczywisty dochód wynikający z ewidencji, a nie jak teraz – z decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Zmiana dotyczy działów specjalnych produkcji rolnej i wejdzie w życie od początku 2016 roku
Podatnicy, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej (dalej: podatnicy), w 2015 r. i latach wcześniejszych mogli wybierać sposób rozliczania podatku dochodowego. Pierwsza możliwość to według zasad ogólnych, czyli na podstawie prowadzonej księgi (podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej), druga – z wykorzystaniem norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Od 2016 r. możliwości wyboru nie będą mieli podatnicy, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Taką zmianę wprowadza od 1 stycznia 2016 r. ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Obecnie