Kto świadczy kompleksową usługę najmu i na fakturze nie wyodrębnia kosztów energii elektrycznej wyprodukowanej z własnej instalacji fotowoltaicznej, ten nie płaci podatku akcyzowego. Ale co innego, gdyby je wyszczególniał.

Jeśli z faktury będzie wynikać ilość energii pobranej przez najemcę, to będzie to oznaczać, że wynajmujący sprzedaje energię elektryczną, a więc musi zapłacić daninę zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. To oznacza, że musi składać miesięczną deklarację dotyczącą podatku akcyzowego od energii elektrycznej, prowadzić ewidencję ilościową prądu, a w niektórych przypadkach także zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Tak wynika z interpretacji indywidualnych wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, m.in.: z 23 maja 2023 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013. 88.2023.2.MAZ), z 10 marca br. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013. 277.2022.2.JSU), z 5 stycznia br. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013. 144.2022.3.JS).

Potwierdza to również interpretacja zmieniająca wydana 1 lutego 2023 r. przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (sygn. DOP7.8101.4.2022).

– To zaskakujące, że treść faktury decyduje w praktyce o tym, czy powstanie obowiązek zapłaty podatku – komentuje Mateusz Jopek, menedżer w zespole podatku akcyzowego i ceł w Deloitte.

Przyznaje jednak, że taka wykładnia wynika wprost z brzmienia przepisów. – O ile ustawa o podatku akcyzowym zawiera pewne zwolnienia wynikające z przeznaczenia węgla czy gazu na określone cele, o tyle brak jest podobnych rozwiązań przy sprzedaży energii elektrycznej – potwierdza Mateusz Jopek.

Uwaga na fotowoltaikę

Na problem akcyzy wyprodukowanej za pomocą instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na wynajmowanej nieruchomości zwracaliśmy już uwagę w artykułach „Wynajmujesz dom z fotowoltaiką? Uważaj na akcyzową niespodziankę” (DGP nr 108/2022) i „Wynajem domu z fotowoltaiką jednak bez akcyzy” (DGP 30/2023).

Pisaliśmy o początkowej, zaskakującej wykładni fiskusa, z której wynikałoby, że wynajmujący nieruchomość z instalacją fotowoltaiczną miałby niemal zawsze akcyzowe obowiązki. Musiałby płacić podatek według stawki 5 zł za megawatogodzinę, składać co miesiąc deklarację AKC-4H, prowadzić ewidencję ilościową prądu, a do tego, jeśli byłby osobą prawną, musiałby zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Tak wynikało z interpretacji indywidualnej z 25 maja 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.80.2022.1.JS). Dyrektor KIS stwierdził w niej, że na gruncie przepisów o podatku akcyzowym nie ma znaczenia, że przedmiotem umowy jest usługa najmu, a nie dostawa energii elektrycznej.

Ostatecznie szef KAS zdecydował się na zmianę tej wykładni. We wspomnianej interpretacji zmieniającej z 1 lutego 2023 r. wyjaśnił, że skoro najemcy kupują kompleksową usługę najmu, to nie można przypisać im statusu nabywcy końcowego energii elektrycznej. Wynajmujący zapłaci więc podatek od zużycia energii wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych, a nie od jego sprzedaży.

Przy czym, jeśli zużyje wyprodukowaną energię na własne potrzeby, to będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dla prądu z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Podstawą takiego zwolnienia jest par. 5 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1178 ze zm.).

O wszystkim decyduje faktura

Okazuje się jednak, że lutowa interpretacja zmieniająca szefa KAS nie rozwiązała definitywnie problemu. Pokazują to wspomniane interpretacje, w tym najnowsza – z 23 maja br.

Pytanie zadała spółka, która wynajęła najemcom nieruchomości z instalacjami fotowoltaicznymi. Koszty wyprodukowanej w ten sposób energii elektrycznej wykazywała na fakturach na dwa sposoby: albo łącznie wraz z innymi kosztami płaconymi przez najemcę, albo odrębnie.

Spółka uważała, że w obu sytuacjach nie musi płacić podatku akcyzowego ani rejestrować się w CRPA. Świadczy przecież kompleksową usługę najmu, a nie sprzedaje energię elektryczną – argumentowała.

Dyrektor KIS zgodził się z nią tylko w części. Wyjaśnił, że sprzedaż prądu nabywcy końcowemu podlega co do zasady akcyzie, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury „lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną” (art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).

To oznacza – zdaniem dyrektora KIS – że jeśli koszty prądu „będą ujęte w kwocie czynszu płaconego przez najemcę, wykazanej w jednej pozycji na fakturze”, to nie powstanie obowiązek rejestracji w CRPA ani zapłaty akcyzy.

Co innego jednak, gdy opłata za zużycie prądu będzie wykazana w odrębnej pozycji na fakturze i będzie wynikać z ilości energii pobranej przez najemcę. Wówczas spółka sprzedaje prąd wytworzony z fotowoltaiki, a więc powinna zapłacić podatek i zarejestrować się w CRPA – wyjaśnił dyrektor KIS.

Dodał, że w takiej sytuacji spółka nie skorzysta ze zwolnienia na podstawie par. 5 rozporządzenia z 28 czerwca 2021 r., bo „zużycia energii elektrycznej wytworzonej w instalacji do 1 MW nie dokona wytwórca tej energii (spółka), lecz najemcy”.

Ból głowy wynajmujących

Mateusz Jopek zwraca uwagę, że problem ten dotyczy sporej grupy podmiotów. Zaleca więc, by każdy, kto wynajmuje nieruchomość z instalacją OZE (np. fotowoltaiczną), przeanalizował swoje postanowienia umowne i sposób fakturowania.

– Jeśli koszty energii stanowią odrębną pozycję na fakturach, to wynajmujących czekają obowiązki, o których zapewne wielu z nich nie miało dotąd pojęcia – mówi ekspert.

Ponadto – jak przestrzega – w związku z brakiem możliwości zwolnienia sprzedanej energii z akcyzy może się okazać, że wynajmujący mają zaległości podatkowe, a to łączy się z widmem potencjalnych sankcji karno-skarbowych. ©℗