Część odsetkowa jest integralną częścią papierów wartościowych, dlatego dla banku będzie ona kosztem uzyskania przychodu dopiero z chwilą zbycia albo wykupu papieru wartościowego przez emitenta – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o bank, który kupuje na rynku wtórnym dłużne papiery wartościowe z naliczonym kuponem odsetkowym. Cena uwzględnia bowiem wartość odsetek naliczonych do dnia nabycia papieru.

Bank miał wątpliwości, kiedy może zaliczyć do podatkowych kosztów wydatki na nabycie kuponu odsetkowego. Sam był zdania, że może to zrobić już w momencie kasowej realizacji tego kuponu, czyli w dacie jego zapłaty przez emitenta.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że wydatki poniesione na nabycie papierów wartościowych stanowią koszt uzyskania przychodu dopiero z momentem odpłatnego zbycia tych papierów lub w momencie ich wykupu przez emitenta. Nie można rozbić tego wydatku na dwie części, z których jedna odnosiłaby się do wartości papieru wartościowego, a druga do naliczonych odsetek – stwierdził.

Stanowisko to zaakceptowały sądy obu instancji. WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1384/22) zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT wydatki poniesione na nabycie papierów wartościowych stanowią koszt uzyskania przychodu dopiero z momentem odpłatnego zbycia tych papierów lub w momencie ich wykupu przez emitenta.

Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Również uznał, że nie ma podstaw do rozdzielania wartości nominalnej papierów wartościowych oraz odsetek.

– Przepisy mówią ogólnie o wydatku na nabycie papierów wartościowych – podkreślił sędzia Antoni Hanusz. W konsekwencji – jak stwierdził – łącznie należy też określić moment rozliczania kosztów podatkowych związanych z tym nabyciem. ©℗

Współpraca Patrycja Marciniak

orzecznictwo