Chodziło o spółkę świadczącą usługi marketingowo-reklamowe, polegające m.in. na organizowaniu konkursów konsumenckich. Na potrzeby takiego konkursu spółka tworzy stronę internetową, publicznie dostępną dla użytkowników internetu bądź aplikacji dostępnej dla użytkowników Facebooka. Wszystkie konkursy są prowadzone na podstawie regulaminu, który szczegółowo określa nazwę konkursu, organizatora, krąg uczestników, nagrody, sposób wyłonienia zwycięzców.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wygrane w konkursach są zwolnione z podatku, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, przy czym musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu. Jeżeli dotyczy innych zakresów, to jego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) muszą być środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).