Pracownicy, którzy poślą pociechy do przyzakładowego żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego i otrzymają od pracodawcy ulgę w opłacie, nie zapłacą od niej podatku dochodowego.
Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o PIT i ustawy o CIT, przewidujący takie rozwiązania. Zwolnienia będą jednak limitowane. W przypadku świadczenia na pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub z opiekunem dziennym zwolniona z PIT będzie kwota do wysokości 400 zł miesięcznie na każdą pociechę, a na pobyt w przedszkolu – do 200 zł miesięcznie.
Limity te są efektem kompromisu pomiędzy resortami finansów oraz pracy i polityki społecznej. Ministerstwo Finansów proponowało początkowo, aby pobyt w żłobku, klubie lub z opiekunem był zwolniony do kwoty 300 zł. Resort pracy chciał limitu dwukrotnie wyższego.
Projekt przewiduje też, że pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na utworzenie i prowadzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. W związku z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów wydatki do wysokości 400 zł miesięcznie na każde dziecko, a przedszkola – 200 zł miesięcznie.
Obecnie pracodawca może uwzględnić w rozliczeniu podatkowym jedynie wydatki na utworzenie zakładowej placówki.
Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd