Pytanie zadała spółka sprzedająca mieszankę nieprzetworzonych ziół (np. melisa, podbiał) oraz nikotyny. Produkt nie zawierał tytoniu i był przeznaczony wyłącznie do inhalacji parowej. Nie nadawał się też do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.

Spółka uważała, że taka mieszanka nie może być opodatkowana jako tytoń do palenia. Wskazała na art. 98 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), z którego wynika, że opodatkowany tytoń musi się nadawać do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Tymczasem – wyjaśniła – sprzedawana przez nią mieszanka nie spełnia tych warunków i nadaje się wyłącznie do inhalacji. Jest to produkt podobny do e-papierosów (nieopodatkowanych), w którym zioła i nikotyna pomagają klientowi zmniejszyć głód nikotynowy klienta – tłumaczyła.

Potwierdził to dyrektor katowickiej izby. Przyznał, że akcyzie nie podlegają produkty, które nie nadają się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego tak jak mieszanka sprzedawana przez spółkę. Nie ma przy tym znaczenia to, że klienci kupują ten produkt w celu inhalacji parowej.

Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 18 maja 2015 r. nr IBPP4/4513-15/15/EK