Od dziś obowiązują zliberalizowane przepisy o sankcjach w VAT, można też już przelewać środki z rachunku VAT członka grupy VAT na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Wczoraj w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja zwana potocznie SLIM VAT 3 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059). Co do zasady zmiany wejdą w życie dopiero od 1 lipca 2023 r., część zmian zaczęła jednak obowiązywać już dziś (tj. następnego dnia po dniu ogłoszenia).

Sankcje w VAT

Jednak z nich dostosowuje przepisów ustawy o VAT do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. C-935/19) – w zakresie sankcji VAT.

Nowelizacja wprowadziła ich miarkowanie i ich proporcjonalność. Przede wszystkim dodatkowe zobowiązanie w VAT nie można już nakładane dokładnie w wysokości 15 proc., 20 proc. i 30 proc. jak to było do tej pory. Teraz kary określone są w widełkach, tj. do 15 proc., do 20 proc. i do 30 proc. Natomiast przy ich ustalaniu organ podatkowy musi brać pod uwagę wiele przesłanek. Kryteria, którymi musi się kierować, są wprost wymienione w ustawie o VAT. Są to m.in. okoliczności powstania nieprawidłowości, ich kwota, rodzaj, częstotliwość występowania, a także zachowanie podatnika.

Miarkowania nie ma tylko w przypadku sankcji w wysokości 100 proc. Ustawodawca doprecyzował natomiast, że takie dodatkowe zobowiązanie nakładane jest, gdy nieprawidłowości wynikają tylko z celowego działania podatnika. W praktyce chodzi o klasyczne przestępstwa podatkowe, np. w zakresie posługiwania się pustymi fakturami w sposób świadomy.

Rachunek VAT

Obowiązują już też część zmian w zakresie przelewów z rachunków VAT. Zostały one wprowadzone nowelizacją SLIM VAT 3 do prawa bankowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, ze zm.).Dzięki temu środki z rachunku VAT członka grupy VAT można przekazywać na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Uwaga, nowelizacja przewiduje też, że środki zgromadzone na rachunku VAT można wykorzystywać na zapłatę kolejnych podatków i opłat, np. handlowego, cukrowego, od małpek, czyli napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml, od wydobycia niektórych kopalin, tonażowego. Jednak ta zmiana wejdzie w życie dopiero od 1 lipca 2023 r.

Wyroby akcyzowe

Weszło w życie część zmian w ustawie akcyzowej. Chodzi o zmiany dotyczące wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie wyrobów akcyzowych objętych zharmonizowaną akcyzą dopuszczonych do konsumpcji na terytorium UE.

Inne zmiany

Przypomnijmy, że SLIM VAT 3 przewiduje też wiele innych zmian, które wejdą w życie w innym terminie. Zostaną one wprowadzone zarówno w:

- VAT np. podwyższenie z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu małego podatnika,

- PIT np. rozszerzenie ulga prorodzinnej na wszystkich rodziców jednego niepełnosprawnego dziecka – niezależnie od uzyskiwanych dochodów, jak i

- podatku od spadków darowizn np. 3,5-krotnie wzrost kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla osób z bliższej i dalszej rodziny.

O wszystkich zmianach pisaliśmy m.in. w artykule „Wiosenny wysyp zmian w podatkach – m.in. w SLIM VAT 3 i e-fakturach” (DGP 102/2023).