Na problem w czwartek radiowej Trójce wskazał senator Marek Borowski. Jak mówił, zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario), przewidziana w projekcie prezydenckim, jest słuszna, ale w związku z referendum Sejm powinien zawiesić prace nad projektem. "Sejm powinien zawiesić prace (...) i myślę, że to zrobi, bo teoretycznie odpowiedź (w referendum - PAP) może być negatywna. Nie można tego przesądzić" - powiedział Borowski.

"To kwestia do rozstrzygnięcia. Na razie to jest spór akademicki" - powiedziała PAP przewodnicząca sejmowej komisji finansów publicznych, pytana o wątpliwości Borowskiego. Zaznaczyła, że z podobnym problemem nie mieliśmy jednak wcześniej do czynienia. Zapowiedziała, że w związku z tym wystąpi do Biura Analiz Sejmowych oraz marszałka Sejmu z prośbą o opinię, czy w takiej sytuacji zmiana może zostać wprowadzona przed referendum. Jej zdaniem nie ma jednak przeszkód, by do czasu wyjaśnienia wątpliwości kontynuować prace nad projektem, ale wstrzymać się z ich zakończeniem.

"Jeżeli wątpliwości nie zostaną usunięte, można tak prowadzić prace, aby termin uchwalenia zmian ustalić po rozstrzygnięciu tej kwestii w referendum" - powiedziała Skowrońska. Oceniła, że zasada in dubio pro tributario jest niezwykle ważna dla podatników, zwłaszcza przedsiębiorców.

Minister finansów Mateusz Szczurek mówił niedawno PAP, że spodziewa się, że sejmowa komisja przyjmie jedno sprawozdanie z prac nad trzema projektami nowelizacji Ordynacji podatkowej: zaproponowanym przez prezydenta projektem przewidującym m.in. wprowadzenie zasady in dubio pro tributario, senackim - dotyczącym przedawnienia zobowiązań oraz rządowym, przyjętym w miniony wtorek przez rząd. Ten ostatni dotyczy m.in. wprowadzenia pełnomocnictw ogólnych, grupowego wniosku o interpretację, obniżonych odsetek za zwłokę.

Według Szczurka zaproponowana przez prezydenta zasada in dubio pro tributario mogłaby trafić do Ordynacji podatkowej, ale przepisy, nad którymi pracuje Sejm, muszą zostać doprecyzowane.

"Oficjalnego stanowiska rządu w sprawie projektu prezydenckiego i zawartej w nim zasady in dubio pro tributario jeszcze nie ma. Ale od dawna deklarowaliśmy, że taka zasada powinna mieć swoje miejsce w Ordynacji podatkowej. Ona też znajdzie się w założeniach nowej Ordynacji podatkowej, która zostanie przyjęta we wrześniu przez rząd. Jednocześnie po przeformułowaniu zapisów z projektu prezydenckiego, które naszym zdaniem wymagają zmiany, zasada ta mogłaby również funkcjonować w obecnej Ordynacji" - konkludował szef MF.

Skowrońska potwierdziła opinię, że prace nad tymi projektami powinny być połączone, bowiem lepiej jest wprowadzać więcej zmian w jednej nowelizacji, niż zmieniać ustawę kilka razy. Jak bowiem zwróciła uwagę, Ordynacja podatkowa była nowelizowana już ponad 100 razy.

Wyjaśniła, że obyczajem sejmowym jest łączenie projektów dotyczących jednej ustawy, jeżeli są one na wczesnym etapie procedowania. Tak jest w tym przypadku - projektem prezydenckim i senackim zajmuje się podkomisja, która ma przygotować jedno sprawozdanie. "Jeżeli do komisji wpłynie projekt rządowy, to komisja może zalecić podkomisji przygotowanie wspólnego sprawozdania z tych projektów" - powiedziała szefowa komisji finansów publicznych.

W czwartek Senat wyraził zgodę na zarządzenie przez prezydenta Bronisława Komorowskiego referendum ogólnokrajowego. Miałoby się ono odbyć 6 września, a Polacy mieliby w nim odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy są "za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika".