Jeżeli fiskus bezspornie ustali, że towar został wywieziony poza Unię Europejską, to nie może tego pominąć i zastosować stawki podatku jak dla dostawy krajowej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Chodziło o spółkę, która dokonywała dostaw towarów na rzecz kontrahenta z Wielkiej Brytanii – wtedy jeszcze należącej do Unii Europejskiej. Transakcje te spółka traktowała jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (WDT), dlatego stosowała do nich stawkę 0 proc. VAT. Uważała, że ma do tego prawo, bo posiadała listy przewozowe CMR. Potwierdzały one, że towar został dostarczony do miejsc przeznaczenia na Litwie przez przewoźników działających na rzecz brytyjskiego kontrahenta.

Potem jednak, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez fiskusa, okazało się, że towary sprzedane na rzecz brytyjskiego kontrahenta nie zostały wywiezione na terytorium Litwy. Nabywca wywiózł je na terytorium Białorusi.

Fiskus ustalił taki przebieg transakcji na podstawie własnych baz danych – komunikatu IE-599 (potwierdzenia wyprowadzenia towarów). Uznał więc, że doszło do eksportu pośredniego, i w związku z tym spółka powinna posiadać dowody potwierdzające, że towar opuścił terytorium Unii Europejskiej. Skoro nie przedstawiła takich dowodów, to nie spełniła wymogów formalnych pozwalających na zastosowanie stawki 0 proc. – stwierdziły organy podatkowe.

Zażądały więc od spółki zapłaty VAT według stawki właściwej dla dostawy krajowej.

Spółka nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem. Uważała, że skoro – jak ustaliły organy podatkowe – towary zostały wywiezione na terytorium państwa trzeciego (Białorusi), to w dalszym ciągu przysługiwała jej stawka 0 proc. VAT.

WSA w Warszawie przyznał jej rację. Orzekł, że skoro fiskus nie ma wątpliwości, iż doszło do eksportu (towar został wywieziony na terytorium Białorusi), to nieuzasadnione jest oczekiwanie od spółki dokumentów, które by tę okoliczność miały potwierdzać.

Nieuzasadnione jest – w ocenie WSA – karanie spółki stawką krajową, gdy spełnione zostały przesłanki materialne eksportu pośredniego.

WSA zwrócił też uwagę na wymogi formalne określone w art. 41 ustawy o VAT, zobowiązujące spółkę do posiadania dowodów potwierdzających wywóz towaru. W tym wypadku jednak – jak uznał – podatnik nie ma co potwierdzać, ponieważ organ sam wykazał, że doszło do eksportu towarów.©℗

OPINIA

Kluczowy jest wywóz towarów

Piotr Porowski / Materiały prasowe
DORADCA PODATKOWY W KANCELARII IPSO IURE LIBERSKI KITA AMBROZIAK MAJEWSKA

Wyrok jest niewątpliwie korzystny dla wszystkich podatników, a w szczególności tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez swoich kontrahentów co do faktycznego przebiegu transakcji. Kluczowy jest wywóz towarów poza terytorium UE (przesłanka materialna), a nie zgromadzenie określonych dokumentów (przesłanka formalna).

W konsekwencji organ nie może odmówić prawa do stawki 0 proc. VAT wyłącznie z tego powodu, że podatnik nie posiada określonego dokumentu potwierdzającego eksport towarów poza UE, gdy bezsporne jest, że eksport ten faktycznie nastąpił, co zostało ustalone przez organ podatkowy.

orzecznictwo