Posłowie rozpoczęli prace nad Krajowym Systemem e-Faktur i przepisami o transgranicznych restrukturyzacjach. Przyjęte zostały uproszczenia w VAT, a także pakiet zmian w podatkach dochodowych oraz zmiany w podatku od spadków i darowizn.

W piątek Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do nowelizacji zwanej potocznie SLIM VAT 3. Teraz ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Posłowie zaakceptowali też przepisy, które umożliwiają przekazanie 1,5 proc. podatku rolnego na rzecz m.in. związku zawodowego rolników indywidualnych. Następnie ustawą zajmie się Senat. Posłowie chcą też zapobiec zmniejszeniu od przyszłego roku limitu gotówkowego z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Ta ustawa czeka na II czytanie.

Zmiany dla firm

O rok zostanie odroczony obowiązek przesyłania jednolitych plików kontrolnych dotyczących ksiąg rachunkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Pierwsze JPK, od największych podatników, fiskus otrzyma dopiero w 2026 r. Natomiast już od 2024 r. w ramach usługi Twój e-PIT Krajowa Administracja Skarbowa wypełni zeznania roczne nie tylko osobom fizycznym, lecz także przedsiębiorcom.

Od lipca 2023 r. wzrośnie limit obrotów dla małego podatnika w VAT – z 1,2 mln euro do 2 mln euro brutto. Przepisy o sankcjach w VAT (czyli dodatkowym zobowiązaniu podatkowym) zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. C-935/19). W związku z tym fiskus będzie musiał miarkować te sankcje i nakładać je w ustawowych widełkach. To oznacza, że dodatkowe zobowiązanie w VAT nie będzie ustalane w wysokości równo 15 proc., 20 proc. i 30 proc., tylko w wysokości do 15 proc., do 20 proc. i do 30 proc.

Przy dokonywaniu korekty faktur będzie trzeba stosować kurs z faktury pierwotnej. Przy korektach zbiorczych można będzie wybrać i zastosować albo kurs historyczny, albo bieżący.

Zlikwidowano też wymóg posiadania faktury na potrzeby odliczenia VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Natomiast wszystkie wiążące informacje: stawkowe (WIS), akcyzowe (WIA), taryfowe (WIT) i o pochodzeniu (WIP) od lipca 2023 r. będzie wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Ponadto od tego momentu nie trzeba już będzie płacić za wydanie WIS.

Elektroniczne paragony

Ta sama ustawa (SLIM VAT 3) wprowadzi jeszcze inną ważną zmianę. Chodzi o tzw. hub paragonowy, który umożliwi korzystanie z e-paragonów w znacznie szerszym zakresie niż obecnie (dziś używa się ich głównie w taksówkach). Zmiana ta wejdzie w życie 15 września br. Sprzedawca zeskanuje czytnikiem kod kreskowy w aplikacji klienta, a kasa rejestrująca działająca online wyśle paragon do systemu dystrybucji (huba). Klient w ciągu kilku sekund będzie mógł pobrać swój paragon, korzystając w tym celu z aplikacji ministerialnej lub komercyjnej. Aby to jednak było możliwe, sprzedawcy będą musieli uaktualnić funkcjonalność kas, które już mają, albo kupić nowe kasy z odpowiednią funkcją. Opcja wystawiania e-paragonów w kasach online nie będzie obowiązkowa.

Zmiany w PIT

SLIM VAT 3 wprowadzi też zmiany dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Co bardzo ważne – zmiany te będą obowiązywać wstecz, bo będzie je trzeba stosować za cały 2023 r.:

  • małżonkowie będą wpłacać fiskusowi 12,5 proc. dopiero od przychodów z najmu prywatnego przekraczających 200 tys. zł, a nie jak dziś 100 tys. zł,
  • rodzice posiadający jedno dziecko niepełnosprawne skorzystają z ulgi prorodzinnej niezależnie od swoich zarobków,
  • z ulgi rehabilitacyjnej będą mogły skorzystać osoby, na których utrzymaniu są niepełnosprawni wnuczkowie lub dziadkowie (dziś nie ma takiej możliwości).

Natomiast od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać zmiany dla inwestorów. Pojawi się możliwość kompensaty dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i ze stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych. Zmieni się też sposób opodatkowania odsetek od obligacji kupowanych na rynku wtórnym. Inwestor zapłaci podatek tylko od odsetek, które faktycznie zyskał.

Bardzo ważną zmianą, którą wprowadzi nowelizacja SLIM VAT 3, będzie 3,5-krotny wzrost kwoty wolnej od podatku w przypadku spadków i darowizn od osób z rodziny (tj. I i II grupy podatkowej). Kwota wolna będzie wynosiła odpowiednio 36 120 zł i 27 090 zł. W odniesieniu do darowizn dla pozostałych osób (tj. spoza rodziny) kwota wolna wzrośnie tylko do 5733 zł.

Wszystkie te zmiany dotyczą darowizn otrzymanych w pięcioletnich okresach (więcej na ten temat na B2).

Podatek rolny

Sejm przyjął też nowelizację ustawy o podatku rolnym. Teraz zmianami zajmie się Senat. Chodzi o możliwość (dostępną od przyszłego roku) przekazywania przez rolników 1,5 proc. ich podatku rolnego na organizacje związane z rolnictwem. Środki będzie można przekazywać:

  • związkowi zawodowemu rolników indywidualnych,
  • związkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
  • krajowym związkom rolników, kółkom i organizacjom rolniczym.

W przepisach znajdą się wytyczne, jakie warunki będą musiały spełniać te organizacje, żeby otrzymać środki. Uprawnione organizacje znajdą się na liście ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Obrót gotówkowy

Do II czytania trafi natomiast nowelizacja ustawy zwanej Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.). Po I czytaniu projektem zajmowała się komisja sejmowa, ale nie głosowano nad tymi zmianami.

Chodzi o rezygnację ze zmiany, która miała polegać na obniżeniu limitu płatności gotówkowych z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Dzięki nowelizacji nie zostanie on zmniejszony. Przypomnijmy, że przepisy dotyczące limitu płatności gotówkowych mają konsekwencje w PIT i CIT. Jeżeli bowiem jeden przedsiębiorca zapłaci innemu ponad 15 tys. zł gotówką lub przelewem na inny rachunek niż widniejący na białej liście albo nie zapłaci tej kwoty w podzielonej płatności, nie zaliczy jej do kosztów uzyskania przychodu i zapłaci wyższy podatek. Wpłata powyżej limitu 15 tys. zł na rachunek inny niż widniejący na białej liście oznacza też solidarną odpowiedzialność z dostawcą za VAT nierozliczony z tytułu transakcji. Jeżeli ustawa przyjęta przez Sejm wejdzie w życie, po 31 grudnia 2023 r. nic się nie zmieni, bo limit gotówkowy w prawie przedsiębiorców będzie nadal wynosił 15 tys. zł.

Transgraniczne restrukturyzacje

Po I czytaniu jest też projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych. W czasie posiedzenia jeden z posłów opozycji zgłosił wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Głosowanie w tym zakresie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Nie ma jednak większych szans, aby projekt został faktycznie odrzucony. Zgodnie z projektem od 1 sierpnia br. szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie sprawdzał, czy planowane przez spółki transgraniczne przekształcenie, połączenie lub podział są zgodne z polskimi przepisami podatkowymi i czy nie kryje się za nimi niedozwolona optymalizacja. Na tej podstawie sąd rejestrowy będzie wystawiał zaświadczenie. Wówczas też wpisze do rejestru wzmiankę o połączeniu transgranicznym, chyba że stwierdzi, iż służy ono popełnieniu nadużycia, naruszeniu lub obejściu prawa.

Konieczność badania przez fiskusa takich transakcji wynika z unijnej dyrektywy 2019/2121. Powinna być wdrożona do 31 stycznia 2023 r., stanie się to więc z opóźnieniem, w projekcie przewidziano, że od 1 sierpnia 2023 r. Szczegółowo o tym projekcie pisaliśmy w artykule „Transgraniczne restrukturyzacje będzie najpierw oceniać fiskus” (DGP nr 100/2023).

System e-Faktur

Sejm rozpoczął też prace nad projektem nowelizacji ustawy o VAT, która ma wprowadzić Krajowy System e-Faktur. W piątek odbyło się jego I czytanie. Projekt trafi teraz do prac w komisji sejmowej.

Zakłada, że od 1 lipca 2024 r. korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo (ze względu na wielkość sprzedaży do 200 tys. zł) lub przedmiotowo (ze względu na rodzaj wykonywanych czynności) będą musieli wystawiać e-faktury od 1 stycznia 2025 r. Przy tym faktury ustrukturyzowane będą wystawiane tylko między firmami. Nie będzie możliwości wystawiania ich konsumentom – im faktury będzie można wystawiać tylko poza KSeF. Przez pierwsze pół roku funkcjonowania obowiązkowego KSeF przedsiębiorcy nie będą musieli obawiać się kar. Fiskus będzie mógł je nakładać dopiero od 1 stycznia 2025 r. ©℗

Jakie ustawa/projekt Jaki etap Kiedy wchodzi w życie
Nowelizacja z 26 maja 2023 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 (druk sejmowy nr 3025) Czeka na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw Co do zasady 1 lipca 2023 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3188) Przyjęta przez Sejm. Zmianami zajmą się teraz senatorowie 1 stycznia 2024 r.
Projekt nowelizacji ustawy zmieniającej ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3182) Po I czytaniu zmianami zajmowała się komisja sejmowa. Nowelizacja trafi teraz do II czytania 1 stycznia 2024 r.
Projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3242) Odbyło się I czytanie tego projektu. Zmiany trafią do prac w komisjach sejmowych Co do zasady 1 lipca 2024 r.
Projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3191) Odbyło się I czytanie tego projektu. Na następnym posiedzeniu ma się odbyć głosowanie nad jego odrzuceniem 1 sierpnia 2023 r.