Podatnik, który pracuje, a zarazem prowadzi działalność gospodarczą, może wybrać, które z tych przychodów będą zwolnione z podatku w ramach ulgi dla rodzin 4+. Nie może natomiast wybrać miesięcy, za które zastosuje preferencję – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że dzięki uldze dla rodzin 4+ każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci może nie płacić podatku dochodowego od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Osobom rozliczającym się według skali podatkowej przysługuje dodatkowo kwota wolna od podatku 30 tys. zł. W sumie więc taki podatnik nie zapłaci podatku nawet od kwoty 115 528 zł.

Ulga obejmuje przychody:

  • z pracy (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • z umów zlecenia,
  • z zasiłku macierzyńskiego,
  • z działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy jest ona opodatkowana według skali podatkowej, 19-proc. liniowym PIT, według stawki 5 proc. (tzw. ulga IP Box) czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Preferencja może być zastosowana już w trakcie roku. Jeżeli zaliczki na PIT rozlicza płatnik, to należy złożyć mu oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania tego zwolnienia (na formularzu PIT-2). Jeżeli podatnik sam rozlicza swoje zaliczki (bo np. prowadzi działalność gospodarczą lub uzyskuje przychody z zagranicy), to również może uwzględniać to zwolnienie już w trakcie roku.

Z pytaniem o zastosowanie tej preferencji wystąpił mężczyzna, który ma czwórkę dzieci i uzyskuje przychody z pracy oraz z działalności gospodarczej. Chciał się upewnić, czy może wybrać, do których z nich (z pracy czy z biznesu) może zastosować ulgę 4+. Spytał też, czy może wybrać konkretne miesiące, za które są one zwolnione z podatku, a za które nie są.

Dyrektor KIS potwierdził, że podatnik może wybrać, które jego przychody będą objęte tą preferencją. – Przepisy regulujące ulgę dla rodzin 4+ nie wskazują kolejności, w jakiej przychody z poszczególnych źródeł winny korzystać ze zwolnienia – wyjaśnił.

Nie zgodził się natomiast z podatnikiem, że można również wybrać, z których konkretnie miesięcy przychody są objęte ulgą 4+, a z których nie są. Wyjaśnił, że kwota 85 528 zł jest limitem rocznym, co oznacza, że o tym, do których przychodów ma zastosowanie zwolnienia, przesądza data ich uzyskania.

– Zatem w ramach danego źródła przychodów nie można wybrać dowolnie okresu, z którego przychody będą podlegały zwolnieniu – stwierdził organ.©℗