Jeżeli przedsiębiorca wynajmuje swój prywatny majątek, to najemca, chcąc zaliczyć czynsz do podatkowych kosztów, nie musi wpłacać go na rachunek widniejący w wykazie zarejestrowanych podatników VAT – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w kolejnej już interpretacji indywidualnej.

Przyznał, że najemca nie musi też składać zawiadomienia ZAW-NR o wpłacie na rachunek spoza białej listy VAT. Istotne jest to, że wynajmujący nie występuje w tej sytuacji jako przedsiębiorca w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.).

Wcześniej podobne stanowisko dyrektor KIS prezentował m.in. w interpretacjach z 19 lutego 2021 r. (sygn. 0111-KDIB2-1. 4010.492.2020.2.AP), z 12 marca 2020 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010. 499.2019.4.ANK) oraz z 5 marca 2020 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.602.2019.2.PB).

Za każdym razem chodziło o potwierdzenie, czy najemcy grożą konsekwencje za nieprzestrzeganie przepisów o elektronicznym wykazie podatników VAT, zwanym potocznie białą listą. Wykaz ten prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.

Z kolei przepisy o podatku dochodowym przewidują, że jeżeli płatność między przedsiębiorcami za transakcję, której jednorazowa wartość przekracza 15 tys. zł, nie trafi na rachunek widniejący na białej liście, to wydatek nie może być kosztem uzyskania przychodu, chyba że nabywca zawiadomi urząd skarbowy o takiej płatności w ciągu siedmiu dni (w czasie pandemii – 14 dni) na druku ZAW-NR. Tak wynika z art. 22p ustawy o PIT i art. 15d ustawy o CIT.

Najnowsza interpretacja dotyczyła spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która planowała wynająć nieruchomość od osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rachunek bankowy tego przedsiębiorcy widnieje na białej liście.

Wynajmujący złożył jednak spółce oświadczenie, że wynajmowana przez niego nieruchomość należy do jego majątku prywatnego, niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego oczekiwał, że czynsz będzie dostawał na swoje prywatne konto, niewidniejące na białej liście.

Wątpliwość wynikła z tego, że jednorazowa wartość transakcji przekroczy 15 tys. zł. Powstało pytanie, czy spółka będzie mogła zaliczyć czynsz do podatkowych kosztów, jeżeli nie wpłaci go na firmowe konto przedsiębiorcy.

Spółka uważała, że nie ma ku temu przeszkód, bo – jak argumentowała – to wynajmujący decyduje, czy traktuje i rozlicza najem jako prywatny, czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nawiązała tu do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2021 r. (sygn. akt II FPS 1/21), z której taki wniosek wypływał.

Spółka była więc zdania, że skoro wynajmujący oświadczył, iż prowadzi najem prywatnie, to płatności z tego tytułu nie muszą trafiać na konto widniejące na białej liście.

Dyrektor KIS w pełni potwierdził jej stanowisko i w związku z tym odstąpił od uzasadnienia swojej oceny. ©℗