Masa krówkowa z dodatkiem tłuszczu roślinnego to wyrób mleczarski, do którego obecnie stosuje się 0 proc. stawkę VAT - potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w decyzji o zmianie wiążącej informacji stawkowej.

Została ona wydana po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2022 r. (sygn. akt I FSK 2554/21). Decyzja nie jest jeszcze opublikowany w bazie Ministerstwa Finansów. Przypomnijmy, że zasadniczo spór toczył się o to czy kajmak jest wyrobem cukierniczym sklasyfikowanym pod pozycją 1704 nomenklatury scalonej (CN) z 23 proc. VAT, czy wyrobem mleczarskim sklasyfikowany pod pozycją 0404 CN z 5 proc. stawką podatku. Obecnie stosuje się 0 proc. stawkę na podstawie przepisów antyinflacyjnych (tj. rozporządzenia z 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023; Dz.U. poz. 2495).

Czy to wyrób cukierniczy…

Przypomnijmy, że problem ze stawką VAT na kajmak pojawił się w grudniu 2020 r. gdy dyrektor KIS zaczął zmieniać wydane wcześniej korzystne dla podatników WIS. W nich twierdził, że właściwa jest stawka 23 proc. VAT. Powoływał się przy tym na procesy chemiczne, które zachodzą podczas długiego gotowania mleka: karmelizacja oraz reakcja Maillarda. Zdaniem fiskusa wskutek wymieszania składników masy i ich obróbki termicznej zmienia się nie tylko skład chemiczny (odparowanie wody z mleka), lecz także jego cechy organoleptyczne: barwa i smak produktu końcowego. O tym, że kajmak nie jest produktem mleczarskim, miało świadczyć również znaczny dodatek cukru (powyżej 33 proc. masy).

… czy jednak mleczny

Teraz po wyroku NSA została zmieniona niekorzystna wiążąca informacja z 17 lutego 2021 r. (sygn. 0115-KDST1-1.450.1354.2020.1.KM). NSA powołał się w swoim orzeczeniu na jeden z precedensowych wyroków w tej sprawie z 1 grudnia 2022 r. sygn. (akt: I FNS 2294/21). Pisaliśmy o nim m.in. w artykule „Fiskus nie ma pola manewru po wyroku NSA w sprawie kajmaku” (DGP nr 234/2028).

Chociaż NSA w swoich wyrokach nie potwierdził wprost, że kajmak to wyrób mleczarski, to nie podzielił żadnego z argumentów organów podatkowych o, które zmierzały do tego, że jest to wyrób cukierniczy.

W związku z tym dyrektor KIS wydał korzystną dla podatnika WIS zmieniającą. Potwierdził w niej, że masa krówkowa powinna być klasyfikowana do działu CN 19 – „Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze” i co do zasady objęta 5 proc. stawką VAT. Natomiast obecnie w związku z rozporządzeniem z 2 grudnia 2022 r. należy stosować 0 proc. stawkę VAT.

Decyzja dyrektora KIS z 8 maja 2023 r. o zmianie wiążąca informacja stawkowa, sygn. 0110-KSI1-1.441.31.2021.11.WO

Organy wycofały się z błędnego poglądu [KOMENTARZ]

Ireneusz Krawczyk radca prawny

Spór wokół mleka zagęszczonego, miał dodatkowy skutek. Po wydaniu poprzedniej interpretacji, że masa krówkowa nie jest wyrobem mleczarskim, organy podatkowe wszczęły postępowania wymiarowe, aby pobrać podatek według stawki 23 proc. Nie miało dla nich znaczenia, że przez lata nikt nie kwestionował stawki obniżonej a konieczność zapłacenia zaległego podatku, za kilka lat wstecz wiązałaby się z likwidacją przedsiębiorcy. Podatnicy byli zmuszeni do rozpoczęcia procedury zmiany niekorzystnej interpretacji i dopiero Naczelny Sąd Administracyjny wysłuchał ich racji. W międzyczasie w zasadzie „wypraszali” zawieszenie postępowań podatkowych a organy podatkowe raczej niechętnie to robiły. Obecnie wydano nowa interpretacje i wycofano się z poglądu dotyczącego stawki 23 proc. VAT, ale to że podatnicy dotrwali do tego momentu było wynikiem ich własnych starań. Żaden organ nie zrobił nic z własnej inicjatywy aby wycofać się z błędnego poglądu.