Naczelny Sąd Administracyjny 1 grudnia 2022 r. (sygn. akt: I FSK 2294/21, I FSK 2510/21, I FSK 197/22, I FSK 198/22, I FSK 249/22, I FSK 516/22) uchylił sześć wiążących informacji stawkowych dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wynikało z nich, że masa krówkowa jest wyrobem cukierniczym opodatkowanym 23-proc. VAT (bo sklasyfikowanym pod pozycją 1704 CN). NSA zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia. Co to oznacza dla podatników?

IRENEUSZ KRAWCZYK radca prawny / nieznane
Chociaż NSA nie potwierdził wprost, że kajmak to wyrób mleczarski (0404 CN) opodatkowany 5-proc. VAT, to jasno wskazał, że zasadniczymi elementami masy kajmakowej są mleko i posmak mleka. Z ustnych motywów wyroku wynika też jasno, że sąd nie podzielił żadnego z argumentów organów podatkowych oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, które zmierzały do tego, że jest to wyrób cukierniczy. Argumentami tymi miały być: wysoka zawartość cukru, skomplikowany proces technologiczny prowadzący do powstania kajmaku oraz przeznaczenie wyrobu do celów cukierniczych.
Czy można powiedzieć, że spór o kajmak został już rozstrzygnięty? Przecież NSA zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia.
To prawda, ale NSA utrącił wszystkie nogi, na których opierała się argumentacja organów podatkowych. Trudno wyobrazić sobie, że pojawią się jakieś nowe argumenty wskazujące, że kajmak to wyrób cukierniczy. W tym sensie uważam, że sprawa kajmaku została zakończona.
W rozstrzyganiu tej kwestii należy kierować się takim rozumieniem tekstu klasyfikacji statystycznej (CN), żeby przeciętny przedsiębiorca był w stanie to zrozumieć. Przecież od tego zależy stawka VAT. Skoro wyrobem mleczarskim jest „mleko w postaci zagęszczonej lub z dodatkiem cukru”, to po co dokonywać skomplikowanych wykładni, które miałyby prowadzić do wniosku, że kajmak - mimo że jest gotowanym zagęszczonym mlekiem z dodatkiem cukru - to jest jednak wyrobem cukierniczym? W ten sposób wzrasta niepewność co do rozumienia i stosowania prawa.
Skoro sprawa, jak pan mówi, jest już przesądzona, to dlaczego NSA wprost nie przyznał, że kajmak to wyrób mleczarski?
Rolą NSA nie jest przesądzanie, czy jest to wyrób mleczarski, cukierniczy czy inny. Musi zrobić to sam organ. Sąd natomiast kontroluje, czy klasyfikacja została przeprowadzona prawidłowo. ©℗
Rozmawiała Agnieszka Pokojska