Minister finansów zapewnił, że ustalony w ustawie na 2017 rok powrót do niższych stawek VAT będzie miał miejsce. Mateusz Szczurek w radiowej Jedynce mówił, że ta kwestia jest już przesądzona, zapisana w planie wysłanym do Brukseli i nie podlega dyskusji.

Minister finansów dodał, że za wcześnie, by mówić o obniżce VAT jeszcze przed tą datą. Mateusz Szczurek skrytykował propozycje zwiększenia kwoty wolnej od podatku, która pojawiła się w kampanii wyborczej. Przypomniał, że oznaczałoby to wielomiliardowe koszty dla budżetu.

Wczoraj Komisja Europejska zdecydowała o zdjęciu z Polski procedury nadmiernego deficytu. Na zniesienie ścisłego nadzoru nad naszymi finansami muszą się jeszcze zgodzić unijne rządy w przyszłym miesiącu. Mimo korzystnej decyzji, Komisja zaleciła na przykład Polsce dalsze oszczędności - 0,5 procent PKB w tym i przyszłym roku.