Fakturę wystawioną np. w euro można opłacić za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Wymaga to jednak realizacji dwóch przelewów w dwóch różnych walutach: obcej i polskiej – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wyjaśnił, że w takiej sytuacji nabywca płaci dostawcy cenę netto, a równowartość podatku wynikającego z faktury – w polskich złotych na rachunek VAT należący do sprzedawcy.

Wątpliwości co do tego nabrała spółka, która kupuje towary i usługi m.in. od zagranicznych kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. W umowach z nimi zastrzega, że cena netto będzie płacona w walucie obcej (np. w euro), natomiast równowartość VAT – w złotych.

Zdarza się, że cała kwota brutto na fakturze jest wykazywana w walucie obcej. Wówczas spółka – jak poinformowała – przekazuje całość zapłaty na konto dostawcy w walucie obcej.

Uważała, że jakakolwiek płatność w walucie obcej, choćby nawet częściowa, wyklucza zastosowanie split paymentu. Powołała się tu na art. 108a ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym „zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich”.

Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przywołał art. 108a ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, a
  • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Ustawodawca umożliwia więc zapłatę przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności całości lub części ceny w walucie obcej – stwierdził dyrektor KIS. W takim wypadku – wyjaśnił – równowartość podatku wynikającego z faktury powinna być opłacona w złotych na rachunek VAT. To oznacza, że spółka musi dokonać dwóch odrębnych wpłat w dwóch różnych walutach.

Spółka nie może natomiast – gdy w grę wchodzi split payment – zapłacić kontrahentowi ceny brutto w walucie obcej. W takiej sytuacji VAT musi zostać zapłacony w złotych z użyciem komunikatu przelewu na rachunek VAT – podkreślił organ. ©℗

Współpraca Katarzyna Jędrzejewska