Jeżeli towary i usługi są kupowane z rabatami przysługującymi posiadaczom Karty Dużej Rodziny, to faktura nie może być wystawiona na przedsiębiorcę, czyli z jego numerem NIP – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744 ze zm.) udziela rabatów członkom rodzin wielodzietnych na zakup towarów i usług. Poinformowała, że część osób, które dzięki karcie korzystają z rabatów, żąda wystawienia faktury z numerem NIP, czyli na przedsiębiorcę. Spółka chciała się upewnić, że fakturę może wystawić tylko bez NIP, czyli osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Wyjaśnił, że osoba korzystająca przy zakupie towarów lub usług ze zniżek, z ulg lub innych uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny dokonuje tego zakupu na potrzeby osobiste swoje lub członków swojej rodziny, a nie jako podmiot gospodarczy. Skoro nie występuje w takiej transakcji jako przedsiębiorca (podatnik VAT), to spółka nie jest zobowiązana do wystawienia faktury, która zawierałaby NIP – wyjaśnił organ.©℗