Wydatki na zakup, konfekcjonowanie i przekazanie partnerom biznesowym słodyczy, artykułów spożywczych oraz alkoholu nie są kosztem uzyskania przychodu. Można natomiast odliczyć koszty związane z podarowaniem drobnych gadżetów, np. długopisów, notesów – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka działająca w branży paliwowej, która okolicznościowo przesyła prezenty swoim kontrahentom. Poinformowała, że są to m.in. długopisy, kalendarze, notesy, broszury, ulotki, kubki, ale również słodycze, artykuły spożywcze i alkohole.

Na każdym z podarunków widnieje logo spółki, bo celem jest promowanie i budowanie jej marki oraz utrzymanie lub zintensyfikowanie biznesowych relacji z kontrahentami.

Spółka uważała, że wszystkie te wydatki może zaliczyć do podatkowych kosztów, bo – jak argumentowała – przekazywanie prezentów przekłada się pośrednio na wzrost jej przychodów. Przekonywała, że głównym celem jest tu reklama firmy, a nie reprezentacja, której kosztów nie można odliczać od przychodów, bo zabrania tego art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT.

Dyrektor KIS zgodził się z nią tylko w kwestii odliczania wydatków na gadżety o niskiej wartości (np. długopisy, kalendarze, notesy). Przyznał, że nie mają one zasadniczo charakteru reprezentacyjnego, bo – jak stwierdził – są dziś tak powszechne, że nie przyczyniają się do budowy wizerunku firmy, a ich brak może wręcz uchodzić za odstępstwo od zwyczaju.

Co innego jednak – uznał – gdy spółka przekazuje kontrahentom słodycze i artykuły spożywcze. Te – zdaniem dyrektora KIS – mają charakter reprezentacji, bo ich przekazywanie kontrahentom ma na celu „stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentem”.

Dyrektor KIS nie zgodził się też na odliczanie wydatków na zakup alkoholu oraz na jego konfekcjonowanie i wysyłkę do odbiorcy. Uznał, że nawet jeżeli są one zwyczajowo przyjęte, to nie można powiązać tych wydatków z zakładanym celem, jakim ma być poprawa biznesowych relacji z kontrahentami czy zacieśnienie współpracy. Nie przyczyniają się one również do osiągnięcia ani zabezpieczenia źródła przychodów – stwierdził.

Przywołał także art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.), z którego wynika, że zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu.©℗