Odszkodowanie, które dostaje klient radcy prawnego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jest dla tego klienta przychodem. Z tym że jest ono zwolnione z PIT – stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej.

W związku z tym zmienił wcześniejszą interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który uważał, że przychodu w ogóle nie ma.

Chodziło o spółkę komandytową, która przed 2021 r. była traktowana jako spółka transparentna podatkowo (z podatku dochodowego rozliczali się tylko jej wspólnicy). Zleciła ona radcy prawnemu sporządzenie opinii prawnej w sprawie VAT od aportu zabudowanej nieruchomości gruntowej. W opinii tej radca popełnił błąd, wskutek czego spółka musiała potem oddać do urzędu skarbowego zawyżony podatek naliczony, który wcześniej odliczyła. Co więcej, fiskus nałożył na nią 20-proc. sankcję w VAT, na podstawie art. 112b ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Radca nie wypierał się błędu, a spółka dostała odszkodowanie z jego polisy odpowiedzialności cywilnej. Pokryło ono szkodę, którą firma poniosła, będąc zobowiązana do zapłaty 20-proc. sankcji.

Uważała, że odszkodowanie to nie jest dla jej wspólników podatkowym przychodem, bo – jak tłumaczyła – jest to tylko zwrot wydatku wyłączonego z kosztów uzyskania przychodu. Na wypadek jednak, gdyby fiskus uznał inaczej, spółka była skłonna uznać to za przychód, tyle że zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

Dyrektor KIS zgodził się z nią, że przychód w ogóle nie powstaje.

Innego zdania był jednak szef KAS, dlatego zmienił interpretację z 1 lutego 2019 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.512. 2018.1.MR). Stwierdził, że odszkodowanie otrzymane z OC radcy prawnego jest jak najbardziej przychodem podatkowym u klienta (w tym wypadku u wspólnika spółki komandytowej). Jest to przychód z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT – wskazał organ.

Przy czym – jak zastrzegł – zastosowanie znajdzie tu zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Przepis ten odnosi się do kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń majątkowych bądź osobowych, a w tym wypadku – jak wyjaśnił szef KAS – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej radcy prawnego jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Dlatego jest ono zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT – podsumował. ©℗