Faktury z portalu społecznościowego mogą być podstawą do odliczenia wydatków poniesionych na usługi reklamowe, nawet gdy nie zawierają daty ich wystawienia – stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji zmieniającej.

Uchylił tym samym interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 lutego 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011. 451.2017.1.ES). Niewykluczone, że w najbliższym czasie będą zmieniane również inne negatywne interpretacje w tej sprawie, wydawane w latach 2018–2019.

Chodziło o przedsiębiorcę, który zamierzał wykupić reklamy na Facebooku. Ich wycena zależy od liczby kliknięć i wyświetleń. Koszty są naliczane w okresie trwania kampanii, a przedsiębiorca jest nimi obciążany automatycznie przez portal co miesiąc.

Zdarza się również, że Facebook dokonuje rozliczenia po wydaniu określonej kwoty (progu rozliczeniowego), do czego może dojść nawet kilkukrotnie w ciągu miesiąca. W obu przypadkach płatność jest pobierana z karty kredytowej przedsiębiorcy.

Faktura za usługi reklamowe jest wystawiana w ostatnim dniu miesiąca, czyli w dniu rozliczenia. Przedsiębiorca generuje ją samodzielnie z menedżera reklam w zakładce „Rozliczenia i metody płatności”.

Problem wziął się z tego, że wzór takiej faktury nie pozwala wpisać daty jej wystawienia. Są tylko: data i metoda płatności oraz identyfikator umożliwiający sprawdzenie, za co została naliczona opłata.

Mimo to przedsiębiorca uważał, że udokumentowane w ten sposób wydatki reklamowe może zaliczyć do podatkowych kosztów. Tłumaczył, że mają one związek z uzyskiwanymi przychodami, a faktura, którą wygenerował na portalu społecznościowym, jest tego potwierdzeniem.

Argumentował też, że nie ma wpływu na system księgowy Facebooka i nie wie nawet, czy irlandzkie przepisy podatkowe wymagają od portalu, aby wskazywał datę wystawiania przez siebie faktur.

Innego zdania był dyrektor KIS. Odwołał się do par. 12 ust. 3 pkt 1 ówczesnego rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (obecnie par. 11 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia z 23 grudnia 2019 r., Dz.U. poz. 2544). W świetle tego przepisu podstawą zapisów w PKPiR są m.in. faktury wystawiane zgodnie z odrębnymi przepisami. Dyrektor KIS stwierdził, że takim odrębnym przepisem jest art. 106e ustawy o VAT, który wymaga, aby faktura miała datę jej wystawienia.

Interpretację tę zmienił szef KAS. Wyjaśnił, że „brak wskazania daty wystawienia faktury nie pozbawia jej skutków prawnych na gruncie przepisów ustawy o VAT”. Nie ma więc przeszkód, aby faktura z Facebooka została ujęta w PKPiR i udokumentowała poniesione koszty. ©℗

Podstawa prawna

Interpretacjazmieniająca wydana przez szefa KAS 28 lutego 2023 r., sygn. DOP3.8222.285.2020.HTCE