Wpłata składki członkowskiej na cele statutowe stowarzyszenia nie powinna być dokumentowana fakturą. Faktura dokumentuje wyłącznie czynności podlegające opodatkowaniu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytało o to stowarzyszenie taksówkarzy, którego działalność jest finansowana częściowo ze składek członkowskich. Stowarzyszenie zatrudnia dyspozytorów, którzy przyjmują zlecenia od klientów i przekazują je konkretnym kierowcom. W zamian za to kierowcy uiszczają specjalne opłaty. W związku z tym stowarzyszenie wystawia faktury. Wykazuje na nich nie tylko opłaty za usługi powiadamiania o zleceniach, lecz także składki członkowskie.
Stowarzyszenie uważało, że jest to prawidłowy sposób postępowania i że obie kwoty powinny być klarownie rozdzielone na fakturze, bo składki członkowskie – w odróżnieniu od opłat za usługi powiadamiania o zleceniach – nie podlegają VAT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział jednak, że należy postępować inaczej. Stowarzyszenie w ogóle nie powinno wykazywać na fakturze składek członkowskich. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 2 pkt 22 i art. 106b ust. 1 i ust. 3 ustawy o VAT faktura dokumentuje wyłącznie czynności podlegające opodatkowaniu. W tym wypadku jest to wyłącznie usługa powiadamiania kierowców o zleceniach i tylko ona powinna być wykazywana na fakturze.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 lutego 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.900.2022.3.IK