Jeśli spółka jest dopiero zawiązywana, to podatek od jej umowy należy pobrać od osób do niej przystępujących – orzekł WSA w Szczecinie.
Sprawa dotyczyła notariusza, który uważał, że nie ma możliwości pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umowy spółki komandytowej. Wskazywał, że spółka ta powstaje dopiero z chwilą wpisu do rejestru, a nie w momencie zawarcia jej umowy (zgodnie z art. 109 par. 1 kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie nie można obciążyć daniną wspólników, bo nie są oni podatnikami PCC. Notariusz tłumaczył także, że nie ma możliwości pobrania podatku już po zawarciu umowy spółki i po jej zarejestrowaniu, bo sama czynność notarialna jest uzależniona od wcześniejszej zapłaty podatku.