Pytanie to zadaliśmy w związku z wchodzącą w życie 7 kwietnia 2023 r. nowelizacją kodeksu pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 240). Wprowadza ona regulacje o pracy zdalnej. Z art. 6718 k.p. będzie wynikać, że praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.