Sejm skierował w środę do prac w Komisji Finansów Publicznych projekt noweli wprowadzającej Slim VAT 3. Wiceminister finansów Artur Soboń wskazał, że rządowe rozwiązania upraszczają i przyspieszają rozliczanie VAT.

W Sejmie w środę odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 3 (Simple Local And Modern VAT).

Projekt przewiduje rozwiązania, które uproszczą i przyspieszą rozliczanie podatku VAT. Poprawiona zostanie także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Nowe przepisy mają zmniejszyć również formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom prowadzenie firmy – z punktu widzenia rozliczania podatku VAT – ma być łatwiejsze i mniej czasochłonne.

"Propozycje, które dzisiaj przedstawiamy, oznaczają poprawę płynności finansowej firm, zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym, zmniejszenie liczby korekt i przyjazne rozliczanie podatku, a także konsolidację i ujednolicanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) - to jest super informacja dla przedsiębiorców, także prostsze fakturowanie i mniej obowiązków" - powiedział wiceminister Soboń, prezentując założenia projektowanej ustawy.

Poinformował, że projekt "realizuje wyrok TSUE wprowadzający zasadę proporcjonalności i miarkowania w obszarze sankcji podatku VAT".

"WIS to jest niewielki ubytek ze strony budżetu państwa. Natomiast odstąpienie od obligatoryjnego wydania postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty nadpłaty zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę zmniejszy wydatki budżetu państwa o 108 mln zł" - dodał wiceminister.

W trakcie pierwszego czytania posłowie wskazywali na potrzebę wprowadzenia projektowanych zmian, opowiadając się za dalszym jego procedowaniem w komisji. Andrzej Kosztowniak (PiS) podkreślał, że rozwiązania planowane w projekcie mają charakter upraszczający i są odpowiedzią resortu finansów na postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców.

Posłowie klubów opozycyjnych również wskazywali na szereg proponowanych w projekcie uproszczeń, jednak podkreślali konieczność dalszych prac legislacyjnych.

"Generalnie projekt ustawy zmierza w dobrym kierunku i mam nadzieję, że w dalszych pracach legislacyjnych uda się wszelkie wątpliwości i zapisy ogólne doprowadzić do bardziej czytelnych, tak, aby dobrze służyły podatnikom" - mówiła Zofia Czernow (KO).

Projekt nowych przepisów zakłada, że przedsiębiorca będzie mógł łatwiej prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi m.in. o możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych. Zmniejszone mają zostać formalności w obrocie międzynarodowym. Nie będzie już m.in. formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Rząd zakłada ponadto uproszczenie związanych z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu.

Zliberalizowane mają zostać warunki szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych. Doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej - wskazano w komunikacie. Przewidziano rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty, m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej.

Wprowadzony ma być też system miarkowania sankcji VAT, nakazujący brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe podczas ustalania sankcji VAT będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mk/