Spółka sprzedająca działki pod inwestycje odlicza podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste w dacie ich poniesienia, a nie w momencie sprzedaży gruntów deweloperowi – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka utworzona w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Polega ono na nabywaniu gruntów (utworzeniu banku ziemi), a następnie przygotowaniu ich pod realizację inwestycji w celu sprzedaży deweloperowi. Spółka wyjaśniła, że jest już właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym licznych działek i płaci od nich podatek od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste.
Sądziła, że wydatki te będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży gruntów deweloperowi. Uważała, że są to koszty bezpośrednio związane z przychodami, bo – jak tłumaczyła – uiszczenie podatku od nieruchomości oraz opłat wieczystych jest warunkiem sprzedaży działek i ciężary te wpływają na cenę sprzedaży. Powołała się tu na art. 15 ust. 4 ustawy o CIT, zgodnie z którym koszty bezpośrednie są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał inaczej. Wyjaśnił, że obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości jest związany z samym posiadaniem tytułu prawnego do nieruchomości i daninę tę trzeba płacić niezależnie od tego, czy nieruchomość generuje przychody oraz niezależnie od sposobu jej wykorzystania.
Podobnie jest z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntu, wynika ona z samego posiadania nieruchomości i należy ją traktować jako element kosztów stałych.
To oznacza, że wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu uznać należy za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wyjaśnił, że koszty bezpośrednio związane z przychodami to takie, których poniesienie bezpośrednio wpływa na uzyskanie przychodu z konkretnego źródła. Natomiast koszty pośrednie są ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie można wykazać ich bezpośredniego wpływu na przychody.
Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie można określić, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 lutego 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.316.2022.2.PK