Wątpliwości miała podatniczka, która odziedziczyła po ojcu część domu. Po ślubie ją sprzedała, a dochód ze sprzedaży chciała przeznaczyć na spłatę części kredytu zaciągniętego na mieszkanie przez męża jeszcze przed ślubem. Podatniczka uważała, że ma prawo do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeśli zostaną one przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Podatniczka argumentowała, że pieniądze ze sprzedaży są majątkiem wspólnym małżonków.
Nie zgodził się z nią dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Przyznał, że przeznaczenie przychodu ze zbycia nieruchomości na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu hipotecznego jest własnym celem mieszkaniowym, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim spłacany kredyt musi być zaciągnięty przez podatnika na jego własne cele mieszkaniowe. Preferencja przysługuje więc wtedy, gdy ten sam podatnik zaciągnął kredyt i ten sam podatnik go spłaci – stwierdził dyrektor, przywołując art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT. Wyjaśnił, że celem tego przepisu nie było zwolnienie z opodatkowania dochodów przeznaczonych na spłatę kredytu (i odsetek) zaciągniętego przez inne osoby niż te, które sprzedały nieruchomość. Nie zmieniłoby tego nawet przystąpienie podatnika po ślubie do kredytu. Nie jest to bowiem równoznaczne z zaciągnięciem przez niego tego zobowiązania – dodał dyrektor izby.
Nie zgodził się też z podatniczką, że dochody ze sprzedaży udziałów w odziedziczonym domu są majątkiem wspólnym małżonków. Wyjaśnił, że był to majątek osobisty, ponieważ został nabyty przed ślubem. I nie zmienia tego to, że do sprzedaży doszło już w trakcie trwania małżeństwa.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 9 kwietnia 2015 r., nr IBPBII/2/4511-19/15/MZM.