Specjalista kardiolog może płacić ryczałt od usług na rzecz szpitala, w którym dotychczas był zatrudniony na umowę o pracę. Warunkiem jest, aby usługi te były „w przeważającej większości” inne niż zadania na etacie – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Taką odpowiedź otrzymał lekarz, który do listopada 2022 r. był zatrudniony w szpitalu na podstawie umowy o pracę. W tym czasie jako rezydent odbywał specjalizację w dziedzinie kardiologii.
Dodatkowo w 2020 r. zarejestrował działalność gospodarczą, w ramach której świadczył usługi na rzecz innych podmiotów (poradni). Wybrał wtedy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Od 1 stycznia 2023 r., już jako specjalista kardiolog, świadczy na rzecz szpitala usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zakres tych usług przewidzianych w umowie kontraktowej obejmuje: zabiegi w pracowni kardiologii inwazyjnej, konsultacje pacjentów z innych oddziałów, dyżury medyczne oraz pracę w poradni przyszpitalnej.
Lekarz chciał uzyskać potwierdzenie, że od 2023 r. może nadal rozliczać się z fiskusem w formie ryczałtu.

Kogo dotyczy wyłączenie

Jego wątpliwości wynikały z tego, że świadczy usługi na rzecz szpitala, który do niedawna był jego pracodawcą. Tymczasem, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540), prawo do ryczałtu tracą osoby, które świadczą usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadające czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy. Okres karencji dotyczy danego roku podatkowego oraz roku poprzedzającego rok podatkowy.
Mężczyzna uważał, że wyłączenie to go nie dotyczy. Podkreślił, że zakres usług realizowanych w ramach działalności gospodarczej pokrywa się z etatem jedynie w kwestii dyżurów medycznych. Nigdy wcześniej nie wykonywał on natomiast zabiegów ani konsultacji kardiologicznych. Natomiast pracę w poradni wykonywał wcześniej na podstawie umowy zlecenia.
Dyrektor KIS potwierdził, że mężczyzna może płacić ryczałt. Wyjaśnił, że zawarty w art. 8 ust. 2 ustawy zwrot „odpowiadających czynnościom” odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy tożsamych z czynnościami, które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy. Jeżeli więc świadczone przez lekarza usługi na rzecz szpitala będą w przeważającej większości inne niż czynności, które wykonywał jako pracownik szpitala, to nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.

Zakres zadań

Również w innej interpretacji – z 19 stycznia 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.953.2022.2.KD) – fiskus potwierdził, że lekarz może łączyć pracę z usługami na rzecz tego samego szpitala. Chodziło o lekarkę, która od 2014 r. prowadzi praktykę lekarską w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Świadczy usługi na szpitalnym oddziale ratunkowym jako specjalista pediatra. Dodatkowo jest zatrudniona w tym samym szpitalu na umowę o pracę jako specjalista neonatolog.
Od 1 stycznia 2023 r. chce płacić od przychodów z indywidualnej praktyki lekarskiej ryczałt ewidencjonowany. Argumentowała, że świadczone usługi nie są w ogóle zbieżne z tym, co wykonuje jako pracownik. Wyjaśniła, że zakres jej obowiązków na etacie jest o wiele szerszy i obejmuje inne obszary funkcjonowania szpitala.
Dyrektor KIS potwierdził, że skoro zakres zadań wykonywanych w ramach działalności gospodarczej nie odpowiada czynnościom, które kobieta wykonuje jako pracownik, to może ona się rozliczać ryczałtem.

Inne czynności

Pozytywne rozstrzygnięcie zawiera również interpretacja z 11 stycznia 2023 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.921.2022.2.AP). O możliwość płacenia ryczałtu spytał mężczyzna zatrudniony na umowę o pracę w szpitalu na stanowisku młodszego asystenta w pracowni RTG. Do jego obowiązków należy wykonywanie badań USG oraz wykonywanie i opisywanie zdjęć RTG.
Jednocześnie w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej (PKWIU 86.21.10.0), już jako przedsiębiorca, mężczyzna świadczy na rzecz szpitala takie usługi jak np.: wykonywanie badań USG Doppler z opisem, prowadzenie dokumentacji medycznej, wydawanie orzeczeń lekarskich, skierowań, opinii, zaświadczeń oraz nadzór nad utrzymaniem sprzętu w pracowni USG.
Mężczyzna argumentował, że usługi te nie są tożsame z czynnościami, które wykonuje w tym szpitalu na podstawie umowy o pracę. Dyrektor KIS zgodził się, że w takiej sytuacji lekarz może płacić ryczałt. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 lutego 2023 r., 0114-KDIP3-1.4011.1111.2022.2.BS